Απαλλαγή από  τα δημοτικά τέλη Καλυμνίων

Από τον δήμο Καλυμνίων εκδόθηκε ανακοίνωση που αφορά κατόχους ακινήτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου στα οποία έχει κοπεί η ηλεκτροδότηση και ως εκ τούτου απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών.

Με την ανακοίνωση αυτή καλούνται οι ιδιοκτήτες παρόμοιων ακινήτων  να προσέλθουν στο Τμήμα εσόδων του δήμου, προκειμένου να υποβάλουν σχετική δήλωση για να τύχουν της προβλεπόμενης απαλλαγής.