Λεξιστορείν: Η ορκωμοσία!

Ορκωμοσία (κι όχι ορκομωσία) ονομάζουμε την τελετή κατά την οποία κάποιος ή κάποιοι δίνουν επίσημη, ένορκη διαβεβαίωση για τήρηση των νόμων κι ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η λέξη προέρχεται από το ουσιαστικό ορκωμότης που ήταν αυτός που έβαζε κάποιον να ορκιστεί. Προέρχεται από σύνθεση των λέξεων όρκον ομόσαι (= δίνω όρκο) μαζί με την κατάληξη -της (ομόσαι είναι απαρέμφατο αορίστου του ρήματος όμνυμι = ορκίζομαι).