Λεξιστορείν: Σε εξορκίζω!

Το ρήμα εξορκίζω προέρχεται από το επίθετο έξορκος = αυτός που ωθεί κάποιον να ορκιστεί.

Ουσιαστικά λοιπόν με τη φράση «σε εξορκίζω» παρακαλούμε κάποιον να κάνει αυτό που θέλουμε, δεσμεύοντας όμως με έναν όρκο, ώστε να είμαστε σίγουροι πως θα το πράξει.