Λεξιστορείν: Ο κορεσμός!

Όταν κάποιος νιώθει πλήρως χορτασμένος και ικανοποιημένος (κυρίως κατά τη λήψη τροφών) λέμε ότι νιώθει κορεσμό.  
Η λέξη ετυμολογικά προέρχεται από το αρχαίο ρήμα κορέννυμι= γεμίζω κάτι, το κάνω πλήρες.