Λεξιστορείν: Το πρόσωπο!

Το πρόσωπο  είναι μια λέξη με πολλαπλές σημασίες στη γλώσσα μας. Ετυμολογικά πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό την πρόθεση «προς» και β’ συνθετικό τη λέξη «ωψ-ωπός» (το μάτι, η όψη). Άρα αρχική και βασική σημασία της λέξης είναι «το μπροστινό μέρος του κεφαλιού, το μέρος που βρίσκονται τα μάτια».