Παρατείνεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Σύμης

Παρατείνεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Σύμη, με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Νικ. Χαρδαλιά.

Αναφέρονται σ’ αυτήν τα εξής:
“ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σύμης της Π.Ε. Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 13-11-2017 στην παραπάνω περιοχή, δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω 11 και 12 σχετικά.

Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 13 Μαΐου 2020. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ”