Λεξιστορείν: Έμεινε εμβρόντητος!

Το επίθετο εμβρόντητος χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον σαστισμένο άνθρωπο, αυτόν που αδυνατεί να μιλήσει σαν να τον έχει κτυπήσει κεραυνός.

Πρόκειται για μια σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό τη πρόθεση «εν» και β’ συνθετικό τη λέξη «βροντή» (από το ρήμα  βρέμω = δημιουργώ δυνατό κρότο-θόρυβο).