Λεξιστορείν: Ο χλιαρός!

Το επίθετο χλιαρός χρησιμοποιείται σήμερα επί υγρών για να δηλώσει το ελαφρώς ζεστό αλλά και μεταφορικά για να δηλώσει κάτι το εξασθενημένο, το άτονο (π.χ. χλιαρές αντιδράσεις).

Ετυμολογικά η λέξη  προέρχεται από το αρχαίο ρήμα χλίω = θερμαίνω  (και μαλακώνω κάτι  θερμαίνοντάς το).