Λεξιστορείν: Η συναγρίδα!

 

Η συναγρίδα, το γνωστό ψάρι αποτελεί  σύνθετη λέξη. Α’ συνθετικό είναι το  συν (μαζί) και β’ συνθετικό η λέξη αγρίς < άγρα (= το κυνήγι), επειδή καθώς μεγαλώνει, αρέσκεται να κυνηγά ομαδικά, ώστε να μπορεί ευκολότερα να βρίσκει θηράματα.