Λεξιστορείν: Η απόσβεση!

Ως απόσβεση χαρακτηρίζουμε σήμερα κυρίως τη  σταδιακή εξόφληση και αποπληρωμή ενός χρέους.

Πρόκειται για μια σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό την πρόθεση από και β΄συνθετικό το αρχαίο ρήμα σβέννυμι = σβήνω.

Πρώτη σημασία της λέξης ήταν το σβήσιμο μιας φωτιάς για να φθάσουμε στη σημερινή σημασία του «σβησίματος» ενός χρέους.