Ιατρείο στους Αρκιούς

Την ίδρυση και λειτουργία περιφερειακού ιατρείου στους Αρκιούς, αποφάσισε το υπουργείο Υγείας.

Η απόφαση εκδόθηκε χθες από τoν υφυπουργό Υγείας κ. Bασίλη Κονταζαμάνη και αναφέρονται σ’ αυτήν τα εξής:
“Αποφασίζουμε την έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της ίδρυσης και λειτουργίας Περιφερειακού Ιατρείου με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Αρκιών Δωδεκανήσου, ως αποκεντρωμένης μονάδας του Κέντρου Υγείας Πάτμου, αρμοδιότητας της 2ης Υ.Πε.Πειραιώς και Αιγαίου, το οποίο θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της έδρας του και στεγάζεται σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το δήμο Πάτμου.

Τα λειτουργικά έξοδα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της 2ης Υ.Πε. εντός των ορίων πιστώσεων σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός θα καλυφθεί με παραχώρηση από άλλες δομές αρμοδιότητας της 2ης Υ.ΠΕ., ενώ τα λειτουργικά έξοδα θα ανέλθουν συνολικά ανά έτος στο ποσό των 8.400 ευρώ.”