1.121 ξενοδοχεία υπάρχουν στα νησιά της Δωδεκανήσου

Ενδιαφέροντα στοιχεία σε ό,τι αφορά το τουριστικό προϊόν της Ρόδου και της Δωδεκανήσου γενικότερα για το έτος 2018 με σημείο αναφοράς το 2016, προκύπτουν από την έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι μία από τις 13 περιφέρειες της χώρας για τις οποίες πραγματοποιήθηκε μία τέτοια έκθεση η οποία περιλαμβάνει δεδομένα για το φυσικό και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, τους τουριστικούς πόρους, το μέγεθος της τουριστικής οικονομίας και απασχόλησης, τα βασικά μεγέθη και τους δείκτες εισερχόμενου τουρισμού (αφίξεις, διανυκτερεύσεις, πληρότητα κ.λπ.), την αεροπορική, θαλάσσια και οδική κίνηση, την επισκεψιμότητα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, τις τουριστικές υποδομές, τους βασικούς δείκτες απόδοσης των ξενοδοχείων.


Η συγκεκριμένη μελέτη υλοποιήθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης: «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του» με κωδικό MIS 5003333, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)


Για την περιοχή μας ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των τουριστικών καταλυμάτων και φυσικά οι διανυκτερεύσεις οι πληρότητες αλλά και οι τιμές καθώς επίσης και ο δείκτης ικανοποίησης της ποιότητας των ξενοδοχείων.

Πιο αναλυτικά: 
- Ξενοδοχειακό δυναμικό Δωδεκανήσων ανά Περιφερειακή Ενότητα
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιπροσωπεύει το 2018 το 22% των μονάδων, το 25% των δωματίων και το 25% των κλινών της χώρας. Συνολικά διαθέτει 2.434 μονάδες με 108.071 δωμάτια και 220.488 κλίνες. Επιμέρους, τα Δωδεκάνησα αντιπροσωπεύουν για το 2018 το 10% των μονάδων, το 18% των δωματίων και το 18% των κλινών της χώρας. Συνολικά διαθέτει 1.121 μονάδες, 77.276 δωμάτια και 157.285 κλίνες. 


Στις επιμέρους κατηγορίες αστεριών, παρατηρούμε μεγάλη συγκέντρωση στα 2* (45%), 3* (25%) και 4* (16%) ξενοδοχεία και χαμηλή στα 5* (7%) και 1* (7%). Η εικόνα στα ξενοδοχειακά δωμάτια είναι πιο ισοκατανεμημένη με εξαίρεση τα 1*, 5* (25%), 4* (34%), 3* (19%), 2* (20%) και 1* (2%). Παρόμοια εικόνα με τα δωμάτια συναντάμε και στις κλίνες, 5* (26%), 4* (34%), 3* (19%), 2* (20%) και 1* (2%).
- Δυναμικό ενοικιαζόμενων δωματίων των Δωδεκανήσων ανά Περιφερειακή Ενότητα 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιπροσωπεύει το 2018 το 26% των μονάδων, το 27% των δωματίων και το 27% των κλινών της χώρας. Συνολικά διαθέτει 7.333 μονάδες με 51.046 δωμάτια και 116.548 κλίνες. Επιμέρους, τα Δωδεκάνησα αντιπροσωπεύουν το 2018 το 6% των μονάδων, το 7% των δωματίων και των 6% των κλινών της χώρας. Συνολικά διαθέτουν 1.597 μονάδες με 12.319 δωμάτια και 26.376 κλίνες. 


Στις επιμέρους κατηγορίες κλειδιών παρατηρούμε μεγάλη συγκέντρωση στις μονάδες με 2Κ (44%), 1Κ (29%) και 3Κ (22%) και χαμηλή στις μονάδες με 4Κ (5%). 
Η εικόνα στα δωμάτια δεν αλλάζει σημαντικά: 4Κ (5%), 3Κ (27%), 2Κ (43%) και 1Κ (24%) ενώ παρόμοια είναι η εικόνα και στις κλίνες: 4Κ (6%), 3Κ (28%), 2Κ (43%) και 1Κ (24%).

- Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων των Δωδεκανήσων ανά Περιφερειακή Ενότητα 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιπροσωπεύει το 2018 το 34% των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων της χώρας, το 29% των δωματίων και το 31% των κλινών. Συνολικά διαθέτει 3.862 μονάδες με 4.972 δωμάτια και 28.326 κλίνες. Επιμέρους, τα Δωδεκάνησα το 2018 αντιπροσωπεύουν το 7% των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων της χώρας, το 6% των δωματίων και το 6% των κλινών. Συνολικά διαθέτουν 827 μονάδες με 1.026 δωμάτια και 5.037 κλίνες. 


- Δυναμικό κάμπινγκ στα Δωδεκάνησα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιπροσωπεύει το 2018 το 11% των μονάδων της χώρας, το 28% των οικίσκων και το 11% των θέσεων. Συνολικά διαθέτει 33 μονάδες με 299 οικίσκους και 2.663 θέσεις. Επιμέρους, τα Δωδεκάνησα καταγράφουν το 2018 το 1% των μονάδων της χώρας, το 0% των οικίσκων και το 1% των θέσεων. Συνολικά διαθέτει 4 μονάδες με 0 οικίσκους και 152 θέσεις.

Αναφορικά με τις επιμέρους Ενότητες, παρατηρούμε ότι: 
• Η Ενότητα Καλύμνου αντιπροσωπεύει το 87% του δυναμικού των θέσεων των Δωδεκάνησων με 3 μονάδες, 0 οικίσκους και 132 θέσεις και 
• Η Ενότητα Κω διαθέτει το 13% του δυναμικού με 1 μονάδα, 0 οικίσκους και 20 θέσεις. 

- Παραδοσιακοί οικισμοί
Οι Παραδοσιακοί οικισμοί, είναι οικισμοί με ιδιαίτερη «ιστορική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική, λαογραφική, κοινωνική και αισθητική» φυσιογνωμία διατηρώντας αναλλοίωτη την εικόνα που είχαν στον παρελθόν καθώς και τον τοπικό τους χαρακτήρα. Με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας), 814 οικισμοί έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφονται 127 παραδοσιακοί οικισμοί εκ των οποίων οι 71 στις Κυκλάδες και οι 56 στα Δωδεκάνησα. 


- Αφίξεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα των Δωδεκανήσων ανά Περιφερειακή Ενότητα 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιπροσώπευε το 2018 το 18% των συνολικών αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα, σημειώνοντας αύξηση κατά +44% σε σύγκριση με το 2013 (από 2,8 εκατ. το 2013 σε 4,0 εκατ. το 2018). Συγκεκριμένα, οι αφίξεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα στα Δωδεκάνησα σημείωσαν αύξηση κατά +35% (από 2,2 εκατ. το 2013 σε 3,0 εκατ. το 2018). Οι αφίξεις αλλοδαπών σε ξενοδοχεία των Δωδεκανήσων σημείωσαν αύξηση κατά +37% (από 2,1 εκατ. το 2013 σε 2,8 εκατ. το 2018) ενώ των ημεδαπών αύξηση κατά +14% (από 155 χιλ. το 2013 σε 178 χιλ. το 2018). Επιμέρους, όλες οι Ενότητες κατέγραψαν θετική ποσοστιαία μεταβολή: Ρόδου (+33%, από 1,5 εκατ. το 2013 σε 2,0 εκατ. το 2018), Κω (+40%, από 691 χιλ. το 2013 σε 964 χιλ. το 2018), Καρπάθου (+33%, από 38 χιλ. το 2013 σε 50 χιλ. το 2018) και Καλύμνου (+47%, από 30 χιλ. το 2013 σε 44 χιλ. το 2018). Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι αλλοδαποί κατέχουν το υψηλότερο μερίδιο στα Δωδεκάνησα (~94%). 


Αναφορικά με την ποσοστιαία κατανομή για το 2018, η Ενότητα Ρόδου (65%) καταγράφει το υψηλότερο μερίδιο αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα και ακολουθούν οι Ενότητες Κω (32%), Καρπάθου (2%) και Καλύμνου (1%).

- Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα των Δωδεκανήσων ανά Περιφερειακή Ενότητα 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιπροσώπευε το 2018 το 25% των συνολικών διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα (αλλοδαποί και ημεδαποί), σημειώνοντας αύξηση κατά +30% σε σύγκριση με το 2013 (από 17,3 εκατ. το 2013 σε 22,4 εκατ. το 2018). Συγκεκριμένα, οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα των Δωδεκανήσων την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά +26% (από 15,3 εκατ. το 2013 σε 19,3 εκατ. το 2018). Οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών σε ξενοδοχεία των Δωδεκανήσων σημείωσαν αύξηση κατά +27% (από 14,7 εκατ. το 2013 σε 18,7 εκατ. το 2018) ενώ των ημεδαπών αύξηση κατά +1% (από 629 χιλ. το 2013 σε 637 χιλ. το 2018). 


Επιμέρους, όλες οι Ενότητες κατέγραψαν θετική ποσοστιαία μεταβολή: Ρόδου (+27%, από 9,6 εκατ. το 2013 σε 12,3 εκατ. το 2018), Κω (+24%, από 5,3 εκατ. το 2013 σε 6,5 εκατ. το 2018), Καρπάθου (+29%, από 272 χιλ. το 2013 σε 351 χιλ. το 2018) και Καλύμνου (+20%, από 146 χιλ. το 2013 σε 174 χιλ. το 2018). Η πλειοψηφία των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα των Δωδεκανήσων την περίοδο 2013 – 2018 προέρχεται από τους αλλοδαπούς (~96%). 

Αναφορικά με την ποσοστιαία κατανομή, η Ενότητα Ρόδου εμφάνισε το 2018 το υψηλότερο ποσοστό (63%) διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα και ακολουθούν οι Ενότητες Κω (34%), Καρπάθου (2%) και Καλύμνου (1%).


- Πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων στα Δωδεκάνησα ανά Περιφερειακή Ενότητα 
Η πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την περίοδο 2013 – 2018 εμφάνισε βελτίωση (από 54% το 2013 σε 62% το 2018). Συγκεκριμένα, όλες οι Ενότητες των Δωδεκανήσων σημείωσαν βελτίωση των πληροτήτων τους, Ρόδου (από 54% το 2013 σε 66% το 2018), Κω (από 68% το 2013 σε 70% το 2018), Καρπάθου (από 39% το 2013 σε 45% το 2018) και Καλύμνου (από 23% το 2013 σε 24% το 2018). 

- Τιμές ξενοδοχειακών δωματίων στα Δωδεκάνησα 
Οι τιμές των δωματίων ανά κατηγορία αστεριού τα έτη 2017 – 2018 στα Δωδεκάνησα σημειώνουν διακυμάνσεις ανά μήνα, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο (μήνες αιχμής της τουριστικής κίνησης). Συγκεκριμένα στα 5* δωμάτια, όλοι οι μήνες σημειώνουν θετικό πρόσημο με εξαίρεση τους μήνες Ιανουάριο (-2%, από € 145 το 2017 σε € 143 το 2018) και Νοέμβριο (-23%, από € 162 το 2017 σε € 125 το 2018). Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν τους μήνες Μάιο (+21%, από € 129 το 2017 σε € 156 το 2018), Ιούνιο (+19%, από € 197 το 2017 σε € 234 το 2018), Φεβρουάριο (+15%, από € 129 το 2017 σε € 148 το 2018), Αύγουστο (+15%, από € 281 το 2017 σε € 323 το 2018) και Δεκέμβριο (+15%, από € 177 το 2017 σε € 203 το 2018). 


Αναφορικά με τα 4* δωμάτια η εικόνα είναι θετική, με εξαίρεση τους μήνες Ιανουάριο (-8%, από € 80 το 2017 σε € 73 το 2018), Απρίλιο (-13%, από € 86 το 2017 σε € 75 το 2018) και Μάιο (-1%, από € 90 το 2017 σε € 89 το 2018). Οι υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν τους μήνες Δεκέμβριο (+19%, από € 84 το 2017 σε € 99 το 2018), Ιούλιο (+14%, από € 158 το 2017 σε € 181 το 2018) και Μάρτιο (+13%, από € 72 το 2017 σε € 81 το 2018). 


Παρόμοια η εικόνα και στα 3* δωμάτια, με όλους τους μήνες να σημειώνουν αύξηση με εξαίρεση τον Ιανουάριο (-11%, από € 40 το 2017 σε € 35 το 2018) και τον Νοέμβριο (-6%, από € 39 το 2017 σε € 37 το 2018). Οι υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις σημειώθηκαν τους μήνες Δεκέμβριο (+20%, από € 39 το 2017 σε € 47 το 2018), Ιούλιο (+17%, από € 90 το 2017 σε € 105 το 2018) και Ιούνιο (+14%, από € 60 το 2017 σε € 69 το 2018). 


Τέλος, τα δωμάτια 1*-2* σημειώνουν μικτή εικόνα, με τους μήνες Μάρτιο (+4%, από € 32 το 2017 σε € 33 το 2018), Μάιο (+2%, από € 37 το 2017 σε € 37 το 2018), Ιούνιο (+1%, από € 48 το 2017 σε € 48 το 2018), Ιούλιο (+9%, από € 66 το 2017 σε € 72 το 2018), Αύγουστο (+3%, από € 74 το 2017 σε € 77 το 2018), Οκτώβριο (+6%, από € 36 το 2017 σε € 38 το 2018) και Δεκέμβριο (+56%, από € 38 το 2017 σε € 59 το 2018) να καταγράφουν αύξηση και τους μήνες Ιανουάριο (-7%, από € 34 το 2017 σε € 32 το 2018), Φεβρουάριο (-6%, από € 33 το 2017 σε € 31 το 2018), Απρίλιο (-7%, από € 37 το 2017 σε € 35 το 2018), Σεπτέμβριο (-4%, από € 53 το 2017 σε € 51 το 2018) και Νοέμβριο (-10%, από € 37 το 2017 σε € 34 το 2018) μείωση.


- Οικονομικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων στα Δωδεκάνησα 
Η ανάλυση των οικονομικών δεικτών απόδοσης στα Δωδεκάνησα βασίζεται σε στοιχεία ισολογισμών 36 εταιρειών, για τις οποίες βρέθηκε ισολογισμός τόσο για το 2016 όσο και για το 2017, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν με τα 40 ξενοδοχεία τα οποία τους ανήκουν και τα οποία διαθέτουν 10.253 δωμάτια στις κατηγορίες 5* και 4*. 


Το δείγμα αντιπροσωπεύει το 18% των μονάδων και το 24% των δωματίων των 5* ξενοδοχείων και το 15% των μονάδων και το 21% των δωματίων των 4* ξενοδοχείων. 

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι: 
• Ο κύκλος εργασιών των ξενοδοχείων 3*, 4* και 5* ανέρχεται σε € 1,3 δισ. περίπου ενώ για τις κατηγορίες 5* και 4* τα συνολικά Επενδεδυμένα Ίδια Κεφάλαια υπερβαίνουν τα € 2 δισ. και ο μακροπρόθεσμος δανεισμός τα € 1,2 δισ. Η αξία των Παγίων μετά τις Αποσβέσεις (Καθαρά Πάγια) ανέρχεται σε € 380 εκατ. περίπου. 
• Αν και τα ξενοδοχεία 5* έχουν μικρότερο συνολικό αριθμό δωματίων σε σύγκριση με τα 4*, έχουν σημαντικά μεγαλύτερο Κύκλο Εργασιών, Κερδοφορία (ΚΠΦΤΑ και ΚΠΦ), Καθαρά Πάγια, Ίδια Κεφάλαια και Μακροπρόθεσμα Δάνεια. 
• Οι δείκτες Κερδοφορίας (ΚΠΦΤΑ και ΚΠΦ) των 5* και 4* ξενοδοχείων ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών κρίνονται ως πολύ ικανοποιητικοί. 
• Τέλος, οι δείκτες Μακροπρόθεσμων Δανείων προς Ίδια Κεφάλαια και Μακροπρόθεσμων Δανείων προς ΚΠΦΤΑ κρίνονται ως υγιείς και για τις δύο κατηγορίες ξενοδοχείων για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία. 


- Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων στα Δωδεκάνησα ανά κατηγορία αστεριού 
Ο Γενικός Δείκτης Ικανοποίησης (GRI) των πελατών ξενοδοχείων στα Δωδεκάνησα σημείωσε βελτίωση την περίοδο 2017-2018 (από 85,4% το 2017 σε 85,8% το 2018). Επιπροσθέτως, τα Δωδεκάνησα σημείωσαν το 7ο υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης πελατών ξενοδοχείων από όλους τους εξεταζόμενους προορισμούς. 


Η εικόνα στις επιμέρους κατηγορίες αστεριών την περίοδο 2017-2018 είναι μικτή. Συγκεκριμένα, στα Δωδεκάνησα το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών ξενοδοχείων σημείωσε βελτίωση στα 4* (από 84,4% το 2017 σε 84,9% το 2018), 3* (από 82,8% το 2017 σε 83,6% το 2018) και 1*-2* (από 83,8% το 2017 σε 84,1%) ενώ αντίθετα κατέγραψε επιδείνωση στα 5* (από 91,0% το 2017 σε 90,9% το 2018). 
Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα Δωδεκάνησα το 2018 σημείωσαν τη 2η καλύτερη επίδοση ικανοποίησης πελατών στα 5*.