Δελτίο απογραφής πρέπει να καταθέσουν μέχρι 31 Μαρτίου οι στρατεύσιμοι στα Δωδεκάνησα

Δελτίο απογραφής μέχρι 31 Μαρτίου θα πρέπει να καταθέσουν οι στρατεύσιμοι γεννηθέντες του 2002 στην περιοχή μας, όπως ενημερώνει ο Δήμος Ρόδου.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει τα εξής:

Ο Δήμαρχος Ρόδου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν 3421/05 (ΦΕΚ 302Α') καλούνται οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2023 (γεννημένοι το έτος 2002) που διαμένουν στους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκάνησου, να καταθέσουν, Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020, ήτοι από 2 Ιανουάριου 2020 έωε και 31 Μαρτίου 2020 στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.

Κατά την προσέλευσή σας θα πρέπει υποχρεωτικά να Φέρετε uagi oac πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω:

(1) Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.

(2) Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

(3) Βεβαίωση αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), η οποία εκδίδεται από το δίκτυακό τόπο www.amka.ar καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜΑΜΚΑ) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να διαθέτετε υποχρεωτικά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Εmail), το οποίο θα πρέπει να γνωστοποιήσετε στον υπάλληλο της Στρατολογικής Υπηρεσίας ή του ΚΕΠ.