Λεξιστορείν: Η κατάσταση είναι τεταμένη!

Με την έκφραση «τεταμένη κατάσταση» εννοούμε μια κατάσταση ή σχέση έντασης και οξύτητας που επικρατεί μεταξύ ανθρώπων, κρατών κτλ.

Η λέξη «τεταμένη» αποτελεί μετοχή  παθητικής φωνής  του ρήματος τείνω = τεντώνω. Άρα η τεταμένη κατάσταση είναι η «τεντωμένη» μεταφορικά κατάσταση, που μπορεί «να σπάσει» και να οδηγήσει σε συγκρούσεις.