6,7 εκατομμύρια θα κοστίσει  η νέα γέφυρα του Μάκκαρη στη Ρόδο

Στην ανάθεση του έργου κατασκευής της γέφυρας στον ποταμό Μάκκαρη θα προχωρήσει η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, μετά το πράσινο φως που έδωσε χθες η οικονομική επιτροπή η οποία συνεδρίασε εκτάκτως και ασχολήθηκε με το θέμα πριν τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτή την περίπτωση καθώς ολοκληρώθηκε από τη διεύθυνση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου ο φάκελος που αφορά το έργο της γέφυρας προϋπολογισμού 6,7 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα τόσο ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ως πρόεδρος της επιτροπής όσο και αρκετά μέλη της έδωσαν δημόσια συγχαρητήρια στις υπηρεσίες της περιφέρειας που μέσα σε χρόνο ρεκόρ και συγκεκριμένα σε περίπου τρεις μήνες ολοκλήρωσαν το έργο τους ώστε να προχωρήσει η κατασκευή της γέφυρας.  

Όπως τονίστηκε, οι εργασίες θα ξεκινήσουν όσο το δυνατό συντομότερα αρκεί να ολοκληρωθεί και η διαδικασία της έγκρισης των αποφάσεων από το ελεγκτικό συνέδριο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θέτει η περιφέρεια,  το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα εννέα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Ειδικότερα,  η διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου εισηγήθηκε την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου κατασκευής της γέφυρας με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επίσης,  εισηγήθηκε την πρόσκληση τριών εταιρειών για την υποβολή προσφοράς καθώς θεωρεί ότι διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική εμπειρία και χρηματοοικονομική επάρκεια ώστε να αντεπεξέλθουν στην κατεπείγουσα ανάγκη κατασκευής της γέφυρας και έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν το έργο εντός του αυστηρού χρονοδιαγράμματος των 9 μηνών ώστε να αποφευχθεί και η παραμικρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος του νησιού το συντομότερο δυνατόν.

Πρόκειται για τις εταιρίες:
- ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
- ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΕ
- ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Η αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε θα επιλέξει την πιο συμφέρουσα προσφορά που θα καταθέσει καθεμία και θα της αναθέσει το έργο.

Η γέφυρα,  σύμφωνα με τη μελέτη θα κατασκευαστεί στην ίδια θέση με την παλιά που κατεδαφίστηκε ώστε να μην προκύψουν προβλήματα προσαρμογής της με τον υφιστάμενο οδικό άξονα της εθνικής οδού Ρόδου-Λίνδου. Επίσης θα γίνει και μετατόπιση του αγωγού ύδρευσης προς την πόλη της Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά.
 

Επίσης η μελέτη προβλέπει δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μέτρων η καθεμία ενώ στη μία πλευρά της γέφυρας θα διαμορφωθεί και πεζοδρόμιο πλάτους 2,13 μέτρων. Το πλάτος της γέφυρας θα είναι 12,5 μέτρα και το μήκος της 120 μέτρα όσα ήταν και η παλιά.  

Όπως είναι γνωστό,  μέχρι να κατασκευαστεί η γέφυρα θα βρεθεί πρόχειρη λύση και συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν δύο ιρλανδικές διαβάσεις στην περιοχή του Χαρακιού. Γι’ αυτό το σκοπό θα υπογραφεί σύμβαση ανάμεσα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την περιφέρεια για τη διαπλάτυνση της υπάρχουσας ιρλανδικής διάβασης και την κατασκευή νέας σε άλλο σημείο της γύρω περιοχής ώστε να εξυπηρετεί καθεμία και ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Το έργο που χαρακτηρίζεται «στρατιωτικό» θα έχει συνολικό κόστος 674.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου. Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί,  θέμα για το οποίο αποφάσισε χθες θετικά το περιφερειακό συμβούλιο, η επισκευή και διαπλάτυνση της υφιστάμενης ιρλανδικής διάβασης θα γίνει από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η κατασκευή της νέας διάβασης από την περιφέρεια.