Συνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο Ρόδου

Σήμερα στις 6 μ.μ. πρόκειται να συνεδριάσει το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας Ρόδου. Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση είναι τα εξής: 

Ενημέρωση για θέματα της Κοινότητας Ρόδου. 
1. Εισήγηση για την τροποποίηση των υπ’αρ. 1607/2018 και 4575/2019 αποφάσεων Δημάρχου ως προς τους τόπους και ανάθεσης αρμοδιότητας για την τέλεση πολιτικών γάμων στην Κοινότητα Ρόδου.

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
2. Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Νικηφ. Μανδηλαρά  

3. Επικαιροποίηση αιτήματος ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ιωάννη Ζίγδη (Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων).

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Τμήμα ελέγχου και χορήγησης αδειών καταστημάτων – επιχειρήσεων
4. Αίτημα του Χατζηβαλσάμη Ευάγγελου για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 3π.μ. (Ακτή Μιαούλη 12)

5. Αίτημα της ΜΠΟΥΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων (Μανδηλαρά 4-8).