Λεξιστορείν: Έχω απαυδήσει!

Το ρήμα απαυδώ σημαίνει «έχω κουραστεί πολύ ψυχολογικά, είμαι έτοιμος να χάσω την υπομονή μου».

Είναι μια  σύνθετη λέξη  με α’ συνθετικό την πρόθεση  από  και β’ συνθετικό το ρήμα αυδώ (= μιλώ). Άρα κατά λέξη απαυδώ = δεν μπορώ να μιλήσω, επειδή είμαι έχω απογοητευθεί ψυχολογικά.