Νίσυρος

Αναγνωρίστηκαν τα Λουτρά της Νισύρου ως ιαματικά μετά από δεκαετίες!

Την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ Τεύχος Β’ αριθμός 2433, με το οποίο γίνεται αναγνώριση του φυσικού πόρου «Πηγή Μ...

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο Εξέργειας, Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και Αειφορίας στη Νίσυρο

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του πέμπτου διεθνούς συνεδρίου για την Εξέργεια, την Ανάλυση Κύκλου Ζωής και την Αειφορίας (ELCAS) που έλαβε χώρα στην Νί...

Περίπου 400 κάτοικοι της Νισύρου εξετάστηκαν από εθελοντές γιατρούς

Την Νίσυρο επισκέφθηκε κλιμάκιο ομάδας εθελοντών γιατρών του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Ιουλίου 2017 και προσέφεραν δωρεάν τις υπηρεσ...

Επίσκεψη φοιτητών του Πανεπιστημίου της Φλορεντίας στη Νίσυρο

Τη Νίσυρο επισκέφθηκαν για πέντε μέρες και φιλοξενήθηκαν από το Δήμο Νισύρου 50 φοιτητές και 6 καθηγητές του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Φλωρεντία...

Newsletter


Έντυπη Έκδοση


Widget - Η ΡΟΔΙΑΚΗ