Μέρα καθαριότητας προγραμματίζουν για τη Λίνδο

Η ομάδα We Love Lindos και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Λίνδου σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς και συλλόγους της περιοχής καλούν όσους θα ήθελαν να συμμετάσχουν στον εθελοντικό καθαρισμό του χωριού, που θα γίνει στις 4 Μαρτίου ημέρα Σάββατο.

Ο τόπος συγκέντρωσης είναι η κεντρική Πλατεία της Λίνδου και η ώρα συνάντησης η 10η πρωινή.