Συγχαρητήρια επιστολή του Γ. Χατζημάρκου στην Δήμαρχο Τήλου

Συγχαρητήρια επιστολή προς την Δήμαρχο Τήλου κ. Μαρία Καμμά, απέστειλε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Αναλυτικά:

<p  style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">   <a title="View Συγχαρητήρια επιστολή Γ. Χατζημάρκου στην Μ. Καμμά on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/351894408/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%93-%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%9C-%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC#from_embed"  style="text-decoration: underline;" >Συγχαρητήρια επιστολή Γ. Χατζημάρκου στην Μ. Καμμά</a> by <a title="View RodiakiNewsRoom's profile on Scribd" href="https://www.scribd.com/user/259234955/RodiakiNewsRoom#from_embed"  style="text-decoration: underline;" >RodiakiNewsRoom</a> on Scribd</p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/351894408/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-MFZfftst1qkgImwvPJw0&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7068965517241379" scrolling="no" id="doc_99827" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>