Λεξιστορείν: Ξεχασμένες  ελληνικές λέξεις (6)

α) ο ρέκτης = ο δημιουργικά δραστήριος, ο ενεργητικός < από το αρχαίο ρήμα  ρέζω  (= πράττω, ενεργώ)

β) αδρομερώς = όταν κάτι περιγράφεται σε γενικές γραμμές, χωρίς πολλές λεπτομέρειες < από το επίθετο αδρός (= ο πυκνός, ο άφθονος ) + μέρος

γ) η στεντόρεια φωνή = η  μέγιστη σε ένταση φωνή <  από τον Στέντορα, τον Αχαιό ήρωα του Τρωικού πολέμου, ο οποίος είχε προικισθεί από την Ήρα με πολύ δυνατή φωνή.