Εξηγήσεις Σταθάκη για τις διακοπές ρεύματος στη Ρόδο

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης απάντησε στην Ερώτηση που υπέβαλε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Κρεμαστινός σχετικά με τις πρόσφατες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στη Ρόδο και μάλιστα τον μήνα Νοέμβριο που είναι περίοδος χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος.

Η ερώτηση που είχε υποβάλει ο κ. Κρεμαστινός ήταν η εξής:
“Κύριε Υπουργέ,
Επανέρχομαι στο θέμα της ηλεκτροδότησης της Ρόδου καθώς οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος επαναλαμβάνονται, παρά την καθησυχαστική στάση που τηρήσατε στην τελευταία συζήτηση του θέματος στη Βουλή.

Στη συζήτηση της τελευταίας Επίκαιρης Ερώτησής μου στη Βουλή, ο είχατε αναφέρει ότι «ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εξασφαλίσει την επάρκεια του συστήματος» στη Ρόδο. Το πρόσφατο πολύωρο μπλακ-άουτ στο νησί αποδεικνύει ότι οι διακοπές ρεύματος δεν συμβαίνουν μόνο το καλοκαίρι με την υψηλότερη κατανάλωση αλλά και σε περίοδο με σχετικά χαμηλή κατανάλωση όπως η τωρινή. Όπως έχω επανειλημμένως επισημάνει, εκτός από τις ενδεχομένως σοβαρές επιπτώσεις τέτοιων αστοχιών στην τοπική οικονομία και τη δημόσια υγεία, τίθενται σε κίνδυνο και ταλαιπωρία πολίτες ασθενείς ή με ευάλωτη υγεία.

Για τα παραπάνω, ερωτάστε:
Ποια ακριβώς είναι τα προβλήματα που δημιουργούν τέτοιας έκτασης διακοπές ρεύματος στη Ρόδο; Αληθεύει ότι λειτουργούν μόνο οι 3 από τις 7 μονάδες παραγωγής ρεύματος του ΑΗΣ Σορωνής και ότι αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό αιτία των αστοχιών του συστήματος ηλεκτροδότησης;

Πώς σκοπεύετε να αποκαταστήσετε τα προβλήματα ώστε να μην αναστατώνονται οι πολίτες της Ρόδου και να μη διαταράσσεται η οικονομία του νησιού;
Ο ερωτών βουλευτής
 Δημήτριος Θ. Κρεμαστινός”

H ΑΠΑΝΤΗΣΗ
“Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Κρεμαστινό Δημήτριο, σας ενημερώνουμε ότι:
Η γενική διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηλεκτρικό Σύστημα (ΗΣ) της Ρόδου που συνέβη στις 09.11.2018 και ώρα 10:17, αποκαταστάθηκε σταδιακά από τις 10:57 έως και τις 13:07. Τη στιγμή του συμβάντος, το εξυπηρετούμενο φορτίο του ΗΣ της Ρόδου ανήρχετο σε 60 MW περίπου, εκ των οποίων περί τα 28 MW προέρχονταν από τρεις μονάδες του Θερμικού Σταθμού Σορώνης, τα 20 MW από δύο μονάδες του νέου Θερμικού Σταθμού Ν. Ρόδου και τα 12 MW από σταθμούς Α.Π.Ε. του νησιού.

Σας γνωρίζουμε επιπρόσθετα ότι, τα Ηλεκτρικά Συστήματα και ιδιαίτερα τα αυτόνομα, όπως της Ρόδου, χαρακτηρίζονται ως προς την επάρκειά τους από την εγκατεστημένη και τη διαθέσιμη ισχύ, συγκριτικά με την αναμενόμενη ζήτηση. Από αυτή την άποψη και μετά την ένταξη του νέου σταθμού, η επάρκεια του νησιού είναι πλήρως εξασφαλισμένη καθώς πρόσφατα (Ιούλιος του 2018) το Ηλεκτρικό Σύστημα της Ρόδου ενισχύθηκε με πρόσθετη ισχύ 120 MW, με την ένταξη του νέου Θερμικού Σταθμού Ν. Ρόδου, ο οποίος διαθέτει επτά μονάδες ισχύος 17 MW εκάστη και βρίσκονται όλες σε λειτουργία.

Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του συμβάντος της 09.11.2018 λειτουργούσαν όσες θερμικές μονάδες παραγωγής απαιτούνταν για την κάλυψη της ζήτησης (3 στη Σορωνή και 2 στη Ν. Ρόδο, σύνολο 5 μονάδες), ενώ υπήρχαν ακόμα 9 μονάδες διαθέσιμες. Επομένως, η γενική διακοπή που εκδηλώθηκε δεν σχετίζεται με την έλλειψη επάρκειας παραγωγικής ικανότητας. Άλλωστε, όπως ορθά αναφέρει ο κ. Βουλευτής το καλοκαίρι, και ειδικότερα τον Αύγουστο, η ζήτηση ήταν περίπου τετραπλάσια.

Πέραν τούτων, κατά τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί καμία άλλη γενική διακοπή ηλεκτροδότησης, αλλά κάποιες λίγες βλάβες τοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο κανονικής λειτουργίας ενός ηλεκτρικού δικτύου.

Προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του υπόψη συμβάντος στις 09.11.2018, καθώς και του συμβάντος γενικής διακοπής που σημειώθηκε στις 17.11.2018, υπό συνθήκες κακοκαιρίας, με πρωτογενές αίτιο πτώση κεραυνών στις γραμμές μεταφοράς που συνδέουν τον νέο σταθμό Ν. Ρόδου με το Ηλεκτρικό Σύστημα του νησιού (ώρα συμβάντος 14:14 που αποκαταστάθηκε σταδιακά από τις 14:30 έως τις 17:52), Ο ΔΕΔΔΗΕ, με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, συνέστησε ειδική επιτροπή, στην οποία εκτός από εξειδικευμένα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ συμμετέχει και εξωτερικός εμπειρογνώμονας εγνωσμένου κύρους, με στόχο να ληφθούν τυχόν πρόσθετα μέτρα διασφάλισης της αξιοπιστίας του συστήματος το συντομότερο δυνατόν.
Ο υπουργός
Γεώργιος Σταθάκης”