Συνεχίζονται τα εμπόδια για τις επενδύσεις στο γκολφ Αφάντου

Δεν αναμένονται ουσιαστικές εξελίξεις για τις επενδύσεις στο γκολφ Αφάντου, παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, ότι όλα βαίνουν καλώς.

Όπως προκύπτει από το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, που εγκρίθηκε στις 15 Φεβρουαρίου από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) και δημοσιεύτηκε στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”, χρειάζονται να γίνουν ακόμα αρκετά πράγματα.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κατάσταση, τα ΦΕΚ για τις δύο επενδύσεις αναφέρει τα εξής:

•  Η διαγωνιστική διαδικασία στο σύνολό της και το σχέδιο σύμβασης έχουν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και το σχέδιο ανάπτυξης (σχέδιο ΠΔ) έχει περάσει από επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
•  Το ΠΔ ΕΣΧΑΔΑ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ για τα δύο ακίνητα (18ΑΑΠ/14.09.2016).

• Δημοσίευση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/68153/38450/3273/788 Απόφασης περί έγκρισης αναοριοθέτησης κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Ερημοκάστρου-Τραουνού-Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 70/ΑΑΠ/2016) δια της οποίας το σύνολο του ακινήτου, καθώς και ευρύτερη έκταση 10.000 στρεμμάτων περίπου χαρακτηρίζεται ως αρχαιολογικός χώρος.

• Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Υπουργείου Πολιτισμού, εκπροσωπούμενου από την τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου-ολοκλήρωση διενέργειας δοκιμαστικών τομών.
• Καταγραφή και τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων στο Β. Αφάντου.
• Σύσταση 3 εταιρειών ειδικού σκοπού για την εισφορά του δικαιώματος στον επενδυτή για το Β. Αφάντου.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν το πρόγραμμα  του ΤΑΙΠΕΔ αναφέρει τα εξής:
• Έκδοση πιστοποιητικού τελεσιδικίας από Δ/νση Δασών Δωδ/σου για Ν. Αφάντου.
• Δημοσίευση διοικητικής πράξης παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας, κατόπιν οριστικοποίησης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.
• Καταγραφή και τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων στο Ν. Αφάντου.

• Σύσταση 3 εταιρειών ειδικού σκοπού για την εισφορά του δικαιώματος στον επενδυτή για το Ν. Αφάντου.
• Υπογραφή των Συμβάσεων Αγοραπωλησίας μετοχών (Β. & Ν. Αφάντου).
• Οικονομικό κλείσιμο συναλλαγής (Β & Ν. Αφάντου).
• Έκδοση από την Κτηματική Υπηρεσία πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για το Ν. Αφάντου.

Η ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΝΤΡΑΚΙΟΥ
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η μακροχρόνια παραχώρηση της μαρίνας Μαντρακίου, για την οποία επισημαίνεται ότι αναμένεται η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης συμβούλων για το διαγωνισμό μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2019.