Στην Αθήνα ο δήμαρχος Χάλκης

Ο Δήμαρχος Χάλκης Φραγκάκης Ευάγγελος ταξίδεψε στην Αθήνα την Τρίτη 26 Νοεμβρίου με σκοπό να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της Π.Ε.Δ.Ν.Α  με θέμα  τη σύσταση του Διοικητικού της Συμβουλίου και των οργάνων λειτουργίας της.  

Την επόμενη ημέρα,  27 Νοεμβρίου,  εκπροσώπησε τον Δήμο Χάλκης στις εκλογές της Κ.Ε.Δ.Ε.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος αποτελούν δυο πολύ σημαντικά θεσμικά συλλογικά όργανα  της τοπικής αυτοδιοίκησης τα οποία με την ορθή δομή και λειτουργία τους θα πρέπει να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των πολιτών σε όλες τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Δήμαρχος Χάλκης δήλωσε ότι η Π.Ε.Δ.Ν.Α  και η Κ.Ε.Δ.Ε πρέπει να σκύψουν πάνω από τα προβλήματα των μικρών νησιών όσον αφορά την υποστελέχωσή τους και ως αρωγός να δώσουν λύσεις ώστε η καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων όλων  των νησιών μας  να γίνει ποιοτικότερη.