Απεβίωσε σαν σήμερα ο πρώην υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Στέλιος Κωτιάδης

Σαν σήμερα το 1971, πέθανε από καρδιακή προσβολή, σε ηλικία μόλις 58 ετών, στην Ρόδο, ο πολιτικός Στέλιος Κωτιάδης.

Γεννήθηκε στην Ίστριο τής Ρόδου τον Αύγουστο τού 1912. Ήταν ο πρώτος βουλευτής τής ελεύθερης Δωδεκανήσου στο ελληνικό Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές τής 5ης Μαρτίου τού 1950.

Στο καλωσόρισμα τού Προέδρου τής Βουλής μεταξύ άλλων είπε: «….Kατά την ιεράν ταύτην στιγμήν η σκέψις μας στρέφεται ευγνώμων προς τούς αθανάτους νεκρούς μας, οι οποίοι με την υπέρτατην θυσίαν εξηγόρασαν την ιδικήν μας απολύτρωσιν και μας επέτρεψαν να αναπνεύσωμεν την γλυκείαν αύραν τής ελευθερίας….».

Η εφημερίδα «Ροδιακή», στο φύλλο τής 20ης Αυγούστου 1951 έγραψε: «….Κάτοχος σημαντικής ειδικής και γενικής μορφώσεως ο κ. Κωτιάδης και επιπροσθέτως εκ χαρακτήρος και ήθους σεμνός και λογικός, αντιμετώπισε με την βοήθειαν τού κυβερνήσαντος κατά το μέγα μέρος τής ληξάσης περιόδου κόμματος των Φιλελευθέρων όλα τα φλέγοντα Δωδεκανησιακά ζητήματα, με εξαιρετικήν προσοχήν και ενήργησεν αποβλέπων εις την ευνοϊκήν λύσιν αυτών άνευ τής ελαχίστης δημαγωγικής διαθέσεως και το κυριώτερον υποσχόμενος πάντοτε μόνον ό,τι ήτο βέβαιος ό,τι θα εφέρετο εις πέρας….»

Ο Σ. Κωτιάδης εκλέχθηκε επτά φορές βουλευτής Δωδεκανήσου και διετέλεσε Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας συμβάλλοντας στην πρόοδο τής Εμπορικής Ναυτιλίας τής Ελλάδος. Μετά το καθεστώς τής 21ης Απριλίου, εργάσθηκε ως λογιστής στην Ρόδο έως τον θάνατό του. Από όλους όσους ασχολήθηκαν με την βιογραφία του, τονίζεται η σημασία των στέρεων θεμέλιων τής οικογενειακής του ανατροφής στην διαμόρφωση τού χαρακτήρα του.

Πηγή: Ελληνοϊστορείν