Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2273

 

1307 ΑΤΟΜΑ ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ
Από της προχθές εκατοντάδες προσκυνητών εκ Ρόδου ανεχώρουν δια την πανηγυρίζουσαν Ιεράν Μονήν του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου Σύμης.
Επίσης από της πρωΐας και μέχρι της εσπέρας χθες ανεχώρησαν πλήθη προσκυνητών, δια του ατμοπλοίου της γραμμής και δια των πετρελαιοκινήτων “Ιάκωβος” και “Καλλιόπη”.
Εκ των συγκεντρωθέντων στοιχείων προκύπτει ότι ανεχώρησαν 878 άτομα δια του ατμοπλοίου, 325 δια του “Ιάκωβος” και 104 δια του “Καλλιόπη” ήται συνολικώς 1307.
Εν τω μεταξύ υπό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου ελήφθησαν άπαντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα δια την τήρησιν της τάξεως, επί τόπου δε εις Πανορμίτην απεστάλησαν ο σημαιοφόρος κ. Βαλασόπουλος, εις αρχικελευστής, 2 υπαξιωματικοί και 16 λιμενοφύλακες.
Χθες, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος εψάλη πανηγυρικός εσπερινός, σήμερον δε την πρωΐαν θα τελεσθή μεγαλοπρεπώς η θεία λειτουργία.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙ κ.κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΝ
Σήμερον την πρωΐαν, θα αναχωρήση εις Πανορμίτην ο κ. Νομάρχης, ο οποίος θα παραστή κατά την λειτουργίαν και κατά την εν συνεχεία κατάθεσιν στεφάνων εις το ηρώον της μονής.
Επίσης σήμερον αναχωρούν εις Πανορμίτην οι βουλευταί Δωδεκανήσου κ.κ. Κωτιάδης και Χαρίτος.

ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΕΞΗΤΑΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΗΣ-ΤΗΛΟΣ
Την πρωΐαν χθες υπό την προεδρείαν του κ. Νομάρχου επραγματοποιήθη κοινή σύσκεψις προς εξέτασιν των απασχολούντων τας νήσους Χάλκην και Τήλον ζητημάτων. Της συσκέψεως μετέσχουν οι Δήμαρχοι Μεγάλου Χωρίου Τήλου και Χάλκης ο Τεχνικός Επιθεωρητής της Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος και ο προϊστάμενος της Διευθύνσεως Γεωργίας. Μεταξύ άλλων εξητάσθησαν τα ζητήματα καταπολεμήσεως των ασθενειών των αμυγδαλοδένδρων Τήλου ιδρύσεως του τυροκομείου Χάλκης και προετοιμασίας του σπογγαλιευτικού Χάλκης.

ΑΠΟ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΙΣ ΣΤΙΓΜΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΝΕΑΡΟΙ ΡΟΔΙΟΙ... ΣΕΒΑΧ
Από στιγμής εις στιγμήν αναμένονται να επιστρέψουν εις Ρόδον, οι τρεις νεαροί Μερκούριος Μαυράκης και Σωτήριος και Μιχαήλ Λεβάκης, οι οποίοι από της Κυριακής είχον εξαφανισθή, επιβαίνοντες λέμβου και ανευρεθέντες υπό τουρκικού σκάφους μεταφέρθησαν εις Μαρμαράν.
Δια σήματος του ο Λιμενάρχης Μαρμαρά, εις απάντησιν σήματος του Λιμεναρχείου Ρόδου, εγνωστοποίησε χθες ότι οι τρεις νεαροί είναι υγιείς και ότι αποστέλλονται εις Ρόδον με πρώτον μέσον.

ΣΤΟΛΙΣΚΟΣ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗ ΕΙΣ ΧΑΛΚΗΝ
ΧΑΛΚΗ (του ανταποκριτού μας). Πληροφορούμαι ότι ο κ. Νομάρχης υπεσχέθη ότι εφ’ όσον επιτύχη η λειτουργία του πρώτου σπογγαλιευτικού της Χάλκης, θα ενισχυθή η νήσος δι’ ετέρων δύο κατά το 1959 και δ’ ετέρον 4 το 1960, ώστε να δημιουργηθή ένας σπογγαλιευτικός στολίσκος, ικανός να δημιουργήση την ευημερίαν των κατοίκων της νήσου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου εδέχθη εις συνεργασίαν τους προέδρους των κοινοτήτων Παραδεισίου και Ολύμπου Καρπάθου. Επίσης, την μεσημβρίαν εδέχθη το Προεδρείον της Ενώσεως Τουριστικής Αναπτύξεως Δωδεκανήσου και το απόγευμα το Προεδρείον της Ενώσεως Καλυμνίων.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΩΝ
Υπό της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος ανεκοινώθη ότι αύριον εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Δημητρίου θα τελεσθή μνημόσυνον υπέρ των Μεγάλων Ευεργετών Μίνωος, Μαρουλίτσας και Δημητρίου των Βενετοκλέων.

ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΚΑΤΣ
Αύριον την 6.30 εις το γήπεδον του ΑΟΝ θα γίνη παλαιστικός αγών ελευθέρων κτυπημάτων ΚΑΤΣ, μεταξύ του πρωτοπαλαιστού Ελλάδος Καμπαφλή και του Ευρωπαίου Τζάκ Άλλεν.