Λεξιστορείν: Είστε για τα πανηγύρια!

Η λέξη πανηγύρι προέρχεται από τους παλιότερους τύπους πανήγυρις και πανηγύριον (σύνθετους από τη λέξη παν και το ρήμα αγείρω = συγκεντρώνω) κι αναφερόταν στην πάνδημη συμμετοχή του λαού στη λατρεία και γιορτή ενός θεού.

Η ερμηνεία αυτή έχει διατηρηθεί και στην εποχή μας μιας και πανηγύρι είναι η συγκέντρωση πλήθους σε θρησκευτικές γιορτές που συνοδεύεται από φαγητά και χορούς.

Η έκφραση χρησιμοποιείται κι ειρωνικά στη φράση «είστε για τα πανηγύρια» προκειμένου να γελοιοποιήσουμε ένα πρόσωπο, πράγμα ή κατάσταση.