Τα ονόματα των υποψηφίων και οι συνδυασμοί σε Ρόδο και Σύμη, στις εκλογές του 1959

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ

Εις τον κ. Ιωάννην Χατζησταυρίδην μνηστεφθέντα μετά της εκλεκτής της καρδιάς του Ευαγγελίας Διακολιού τους ευχόμεθα ταχείαν την στέψιν.

Οικογένεια
Νικολάου Πολίτη


ΟΙ 22 ΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΧΗΤΑΙ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΕΞΕΔΡΑΜΟΝ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΛΙΝΔΟΝ
Χθες την πρωίαν οι παρεπιδημούντες 22 Κύπριοι πατριώται, συνοδευόμενοι υπό Ροδίων φίλων των, επεσκέφθησαν διάφορα αξιοθέατα της πόλεως, ως και Κυπριακάς οικογενείας διαμενούσας ενταύθα. Εξάλλου, το απόγευμα οι 22 Κύπριοι αγωνισταί, επραγματοποίησαν εκδρομήν εις την Λίνδον και εις τον Προφήτην Ηλίαν, επιστρέφοντες δε παρεκάθησαν εις φιλικόν δείπνον εις κέντρον της πόλεως.

ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΣΧΕΔΟΝ ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΑΝΙΣΟΙ ΚΑΤΑΦΑΝΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ 
ΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ - Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΧΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΝ


Ενώ προσεγγίζει η 5η Απριλίου, ημέρα διενεργείας των δημοτικών εκλογών, υπό της Νομαρχίας απεστάλησαν τηλεγραφικώς διάφοριο οδηγίας, διά την ομαλήν διεξαγωγήν της ψηφοφορίας.

Σχετικώς εγνώσθη ότι εξετυπώθησαν ήδη και προωθήθησαν οι Πίνακες των Εκλογικών Τμημάτων του νομού Δωδεκανήσου, διά των οποίων οι ψηφοφόροι θα διευκολυνθούν εις την εξεύρεσιν του εκλογικού κέντρου όπου θα ψηφίσουν. Εξ άλλου, εγνώσθη ότι η εποπτεία των εκλογών, ανετέθη, εις τον Τμηματάρχην της Νομαρχίας κ. Παπαδόπουλον.

Αι εξελίξεις της προεκλογικής κινήσεως εν όψει των δημοτικών εκλογών, είναι υπέρ της παρατάξεως των Ανεξαρτήτων  Ρόδου. Χαρακτηριστικόν εν προκειμένω είναι ότι πολλοί Φιλελεύθεροι θεωρούμενοι μέχρι τούδε ως ακραιφνείς προ του συμφέροντος της Ρόδου ως τονίζουν προσέρχονται καθημερινώς και δηλούν ότι θα υποστηρίξουν την παράταξιν “Η Ρόδος υπεράνω Όλων”.
 

ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
Ως εγνώσθη, εις τον Συνδυασμόν “Η Ρόδος υπεράνω όλων” μετέχουν οι κ.κ. Αργύριος Θεοχάρης, Σάββας Παυλίδης, Σάββας Μαμαλίγκας, Γαβριήλ Μίσιος, Μάριος Ζερβός, Αργύριος Ρούσσος, Αν. Αγαπητίδης, Αναστ. Αγιακάτσικας, Αλέκος Καταβενάκης, Γεώργιος Τριανταφύλλου, Φράντζος Φραντζής, Ριφάτ Αλή Σοϊχάν, Σαλαχούρης Κωνστ. Μπόνης, Ελ. Πανηγύρης, Ξενοφ. Ασπράκης, Νικολ. Καπετανάκης, Ιωάν. Κοζάς (πράκτωρ), Ιωάν. Κοζάς, Αντ. Γεωργαλλής, Γεώρ. Βερδελλής, Π. Καθοπούλης, Σωκρ. Τάχερ, Αθ. Κουταλιανός, Αναστ. Μαραβέλιας, Γεώρ. Σταυριανάκης, Νικ. Ζουρούδης, Εμμ. Χαραλάμπους, Αντ. Μανούσος, Σπυρ. Νικολίτσης, Χρησ. Φέσσας, Στ. Ξυλινάς, Στ. Σταυριανός, Περ. Λουιζίδης κ.α.

Εξ’ άλλου ο συνδυασμός του κ. Χατζηκωνσταντή έκλεισε με τους εξής:
Ναΐτ Ζαδέ Μεμέτ, Γεωργ. Ιωαννίδης, Ιωάν. Αποστόλου, Χριστόδουλος Καμπούρης, Σταύρος Μοσχής, Αναστ. Χατζημανώλης, Αντώνιος Γιωργάς, Μιχαήλ Παπαλαζάρου, Μιχαήλ Κέντρος, Ησαΐας Παπαϊωάννου, Αγαπητός Παπαγαπητός, Σουρουρή Κοβατζή, Αντ. Κιοσόγλου, Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Σάββας Καρδούλιας, Στέργιος Δελαπόρτας, Παναγιώτης Σκιαθίτης, Νικήτας Φανουράκης, Νικόλαος Φαρμακίδης, Γεώργιος Τσιμέττας, Κων. Χατζηκωνσταντής, Παρασ. Σάββενας, Νικόλαος Ψύλλας, Ηλίας Δουράκος, Μάρκος Καρεκλάς, Νικόλαος Φραράκης, Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Παύλος Γεωργιάδης, Σταύρος Σκούρτος, Νικόλαος Μπόνης, Γεώργιος Λ. Χιωτάκης, Μίνως Βενετοκλής και Βλ. Δουλγάρογλου.

ΣΥΜΗ (Του ανταποκριτού μας)

Ο εις της νήσου μας, συνεπληρώθη ως εξής:
Κων. Κυπραίος, Αθαν. Καστρουνής, Κων. Τσαβαρής, Νικολ. Δουλγάρογλου, Θεοδ. Κυπριώτης, Νικολ. Χατζηπέτρος, Γεώργ. Ζαννής, Κωνστ. Κωνσταντής, Ηλ. Χάσκας, Αλεξ. Κόκκινος, Αθαν. Αγγελιάδης, Ελευθ. Μαυρικάκης, Αγαπητ. Μουσελής, Πέτρος Ζουρούδης, Φιλ. Μανωλέσκος, Σωτ. Γεωργάς, Νικολ. Πετρίδης, Μιχ. Τσιγγίρης, Μ. Μιχαήλου και Ελ. Τσαταλιός.


ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΟΥΝ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΡΟΔΟΥ
Σήμερον θα συνέλθει εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου, προς συζήτησιν διαφόρων θεμάτων τρεχούσης φύσεως της αρμοδιότητάς του. Μεταξύ άλλων το Συμβούλιον θα εξετάσει εισήγησιν περί διαθέσεως πιστώσεως, διά την επισκευήν των κτιρίων, όπου στεγάζεται το Παράρτημα της Σχολής Χωροφυλακής εν Ρόδω.