Μεγάλη τουριστική και καλλιτεχνική εκδήλωση στο «Μίρα Μάρε» το 1959

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ «ΜΙΡΑ ΜΑΡΕ»

Το μεγαλύτερον κοσμικόν και καλλιτεχνικόν γεγονός της εφετεινής θερινής περιόδου, θα λάβη χώρα το Σάββατον 18 Ιουλίου εις την πλαζ «Μίρα - Μάρε». Επ’ ευκαιρία της ενάρξεως των νέων εγκαταστάσεων του «Μίρα - Μάρε» η διεύθυνσις της πλαζ, με την συνεργασία της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης» διοργανώνει μεγάλην εορτήν εις την οποίαν θα παραστούν πολλές προσωπικότητες της κοσμικής Αθήνας.

Κατ’ αυτήν, το δεκαπενταμελές χορευτικόν συγκρότημα της κ. Ραλούς Μάνου θα παρουσιάση το χορόδραμα «Απόλλων και Μαρσύας» με την συμμετοχήν της πρωταγωνίστριας του Ελληνικού Θεάτρου κ. Αλέκας Κατσέλη και με σκηνοθεσίαν του κ. Πέλου Κατσέλη. Επίσης, το προόγραμμα περιλαμβάνει μίαν ενδιαφέρουσαν επίδειξιν μόδας την οποίαν θα παρουσιάση ο μεγαλύτερος Αθηναϊκός οίκος Ευαγγελίδη - Κουρτίδη, με μοντέλα εξ’ υφασμάτων βάμβακος. Κατά την διάρκειαν της εορτής θα προβληθούν ωσαύτως δύο φιλμ, που εγυρίσθησαν εις την Ρόδον και τα οποία θα προβληθούν δια πρώτην φορά εις την Ελλάδα.

Μετά το πέρας των εκδηλώσεων τούτων, θα επακολουθήση χορός. Η διεύθυνσις της Πλαζ «Μίρα - Μάρε» προς εξυπηρέτησιν των επιθυμούντων όπως παραστούν εις τας εν λόγων εκδηλώσεις θα θέση εις την διάθεσιν του κοινού το λεωφορείον του «Μίρα - Μάρε» το οποίον από τις 7:30 μ.μ. του Σαββάτου θα αναχωρή ανά 20λεπτον εκ των γραφείων της «Ολυμπιακής Αεροπορίας» δια το Μίρα - Μάρε.

Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν εις την εορτήν παρακαλούνται όπως δηλώσουν τούτο εγκαίρως εις την διεύθυνσιν του «Μίρα - Μάρε.»

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΓ. ΣΟΥΛΑ
Υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου συνεπληρώθη η προεργασία δια την Έκθεσιν εις Άγιον Σουλάν Σορωνής, επ’ ευκαιρία της εκεί Πανηγύρεως. Η Έκθεσις εφέτος κατά σχετικάς πληροφορίας θα είναι εξαιρετική από απόψεως οργανώσεως, θα επιδειχθούν δε βελτιωμένοι τύποι διαφόρων ζώων της Δωδεκανησιακής Κτηνοτροφίας. Εξ’ άλλου, επ’ ευκαιρία της Εκθέσεως, θα λάβουν χώραν διάφοροι εορταστικαί εκδηλώσεις, ιπποδρομίαι κ.λπ.

1350 ΞΕΝΟΙ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΕΜΕΝΟΝ 970
Χθες εις τα ξενοδοχεία της Ρόδου, διέμενον οι εξής τουρίσται:
Θέρμαι 210, Ρόδων 145, Κάϊρο 110, Σπάρταλης 93, Ήλιος 75, Πίνδος 50, Ακροπόλ 45, Ιάλυσος 40, Κεντρικόν 38, Εθνικόν 33, Ιπποτών 30, Λίνδος 27, Κρυστάλ 24, Φλοίσβος 22, Νέον Εθνικόν 18, Απόλλων 12 και Αθηναίον 8. Συνολικώς, εις τα ανωτέρω ξενοδοχεία υπήρχον 970 περιηγηταί. Επίσης, περιηγηταί διαμένουν εις το «Μίρα - Μάρε». Ξενοδοχεία του Προφήτη Ηλία και εις Πανσιόν πόλεως υπερβαίνουν δε συνολικώς τους 1350.

13 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ ΕΙΣ ΤΟ «ΡΑΛΛΥ ΡΟΔΟΥ»
Ως μας ανεκοίνωσεν ο Πρόεδρος του «Ερμή» Ρόδου κ. Φώκιαλης οι ξένοι και οι Αθηναίαι αυτοκινητισταί, οι οποίοι θα μετάσχουν εις τους διεθνείς αγώνας της Ρόδου έχουν κλείσει 500 δωμάτια εις ξενοδοχεία και Πανσιόν. Εις αυτά θα διαμένουν οι οδηγοί, συνοδηγοί, χρονομέτραι, μηχανικοί, φροτισταί κ.λπ.

Επίσης, κατά πληροφορίας εξ Αθηνών 13 αυτοκίνητα θα διεκδικήσουν την νίκην εις τους διεξάγονται εντός των πλαισίων του Πανελληνίου πρωταθλήματος, ταύτα δε θα απασχολήσουν 100 άτομα τα οποία θα αφιχθούν ενταύθα εντός του πρώτου πενθημέρου προσεχούν μηνός.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ’ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗ ΕΠΙΤ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ. ΗΘΟΠΟΙΩΝ
Ως πληροφορούμεθα περί τα τέλη τρέχοντος μηνός θα αφιχθή εις Ρόδον ο Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών κ. Βασίλης Μεσολογγίτης, ο οποίος κατά την διάρκειαν ανειδικής τελετής, θα ανακηρύξη τον Δήμαρχον κ. Πετρίδην Επίτιμον Πρόεδρον του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

ΗΡΧΙΣΑΝ ΕΡΓΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Ως ανεκοινωθη ήρχισαν οι εργασίαι δια τον ηλεκτροφωτισμόν του εθνικού Σταδίου η όλη δε εργασία θα περατωθή περί την 15ην Αυγούστου. Εις ολόκληρον το Στάδιον θα εγκατασταθούν 150 προβολείς.