Για τον Μάιο προγραμματίζεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Ρόδου με την Κύπρο

Εντός Μαΐου του 2020 αναμένεται να ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση ώστε να καταστεί εφικτή η επαναλειτουργία της γραμμής Ελλάδας και Κύπρου.

Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων σε απαντητική της επιστολή η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου Νατάσα Πηλείδου μετά από σχετική ερώτηση της βουλευτού Αννίτας Δημητρίου.

Το θέμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και για τα Δωδεκάνησα, αφού με βάση τους σχεδιασμούς που έχουν γίνει και στο παρελθόν αλλά και πρόσφατα, το πλοίο θα πιάνει λιμάνι και στη Ρόδο.

Θεωρείται μάλιστα δεδομένο κάτι τέτοιο και προφανώς ανάλογα θα είναι τα οφέλη και για την τοπική οικονομία.
Στο παρελθόν άλλωστε οι τοπικοί παράγοντες είχαν συνηγορήσει σε ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο δεν προχώρησε, κάτι που πιστεύεται ότι θα γίνει τώρα.

Στην επιστολή της μεταξύ άλλων η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου αναφέρει πως το υφυπουργείο Ναυτιλίας έχει εκπονήσει μελέτη με τη  συνδρομή εξωτερικών συμβούλων, η οποία ολοκληρώθηκε στις 5 Αυγούστου του 2019.

«Με βάση τα ευρήματα της μελέτης, το υφυπουργείο είναι τώρα σε θέση να στοιχειοθετήσει σχετικό αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), καθώς επίσης να ετοιμάσει τους σχετικούς όρους του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί για την επαναλειτουργία της γραμμής μετά τη σχετική έγκριση της ΕΕ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στην απαντητική επιστολή σημειώνεται πως τυχόν χρηματοδοτήσεις από κρατικούς πόρους ή ευρωπαϊκούς πόρους, ρυθμίζονται από το συναφές κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις και ειδικότερα από τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα των Θαλασσίων Μεταφορών (ΕΕ 17.01.2004, 2004/C 13/03) οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση και στον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρέχονται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις για παροχή δημόσιας συγκοινωνίας (υποχρεώσεις όπως χρονική διάρκεια, ύψος χρηματοδότησης, διαδικασία ανάθεσης κ.λπ.).

«Αυτό συνεπάγεται ότι τόσο η παροχή κρατικής ενίσχυσης, όσο και το ύψος της επιχορήγησης, θα πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο συγκεκριμένης διαδικασίας κοινοποίησης του Σχεδίου ενίσχυσης», υποδεικνύεται στην επιστολή της υφυπουργού Ναυτιλίας Κύπρου.

«Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, το υφυπουργείο Ναυτιλίας προχώρησε σε μια πρώτη επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της οποίας έχει διασαφηνιστεί η νομική βάση στην οποία μπορεί να στηριχτεί το σχετικό αίτημα της Κύπρου.  Πρόθεση του υφυπουργείου Ναυτιλίας είναι όπως σε στενή συνεργασία με το γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ετοιμαστεί πλήρως τεκμηριωμένο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο οποίο θα πρέπει να δίνονται τα απαιτούμενα συγκεκριμένα στοιχεία και πληροφορίες», σημειώνεται.

Αναφέρεται πως παράλληλα και με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών, θα αρχίσει και η επεξεργασία των όρων του διαγωνισμού, η οποία συνεπάγεται εντατική εργασία και διαβούλευση με συντελεστές και φορείς του τομέα της ναυτιλίας (Κυπριακό Ναυτικό Επιμελητήριο και Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών).

«Επιπρόσθετα, απαιτείται να γίνουν διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής της Ελλάδας», επισημαίνεται. Απώτερος σκοπός, όπως αναφέρεται, είναι να ολοκληρωθούν όλες οι προπαρασκευαστικές διεργασίες και εφόσον ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός το αργότερο μέσα στον Ιανουάριο του 2020, ώστε να καταστεί εφικτή η επαναλειτουργία της επιβατικής γραμμής από τον Μάιο του 2020.

«Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάθεση αυτούσιας της μελέτης υπολογισμού του χρηματοδοτικού ελλείμματος δεν ενδείκνυται στο παρόν στάδιο, εφόσον τα ευρήματά της συνδέονται άμεσα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, με συγκεκριμένες οικονομικές παραμέτρους που θα ήταν καλό να μην δοθούν στη δημοσιότητα στο παρόν στάδιο.

Ωστόσο, το υφυπουργείο Ναυτιλίας ευχαρίστως θα μπορούσε να ενημερώσει προφορικά και σε κλειστή συνεδρία τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για τα γενικά ευρήματα», καταλήγει η ανακοίνωση της υφυπουργού.