Θα αποκατασταθούν διατηρητέα κτήρια  στο νησί της Χάλκης

Τα διατηρητέα κτίσματα «Σαρέντζι» και «Ρολόι» που αποτελούν εμβληματικά κτήρια για το νησί της Χάλκης πρόκειται να αποκατασταθούν στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που θα υπογραφεί ανάμεσα στην περιφέρεια, το δήμο Χάλκης, τις Κτηριακές Υποδομές ΑΕ ( ΚΤΥΠ ΑΕ) και το υπουργείο Πολιτισμού.

Το έργο που είναι συνολικού προϋπολογισμού 329.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και θα εκτελεστεί στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος ειδικού σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017-2020.

Το θέμα συζητήθηκε στη χτεσινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου κατά την οποία εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση των δύο κτηρίων τα οποία βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο. Τα κτήρια μετά τις εργασίες θα αποτελέσουν ένα επισκέψιμο μνημείο στο οποίο θα λειτουργεί μικρός εκθεσιακός χώρος ο οποίος θα αναδεικνύει την ιστορία και τη φυσιογνωμία του νησιού.

Με βάση την προγραμματική σύμβαση, στο «Σαρέντζι» θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
• Διαμόρφωση εισόδου: Αύξηση του ύψους της υφιστάμενης εισόδου και ανακατασκευή της τοξωτής υπερκατασκευής.
• Επανακατασκευή παταριού ημικυκλικής μορφής επιφάνειας 13,6 μ2 και σκάλας από μεταλλική κατασκευή στατικά ανεξάρτητων του μνημείου.

• Επισκευή τοιχοποιιών και θόλου. Επανακατασκευή όπου είναι αναγκαίο με αντικατάσταση των φθαρμένων ή ρηγματωμένων στοιχείων, αρμολόγημα των λιθοδομών με κονιάματα ιδιαίτερα αυξημένων μηχανικών αντοχών, εξωτερική ενίσχυση και στεγάνωση του θόλου και διαμόρφωση χώρου ενσωμάτωσης του ηλεκτρικού πίνακα.
• Δάπεδο: Πλήρης ανακατασκευή του δαπέδου με διαμόρφωση βάσης στήριξης του παταριού και επίστρωση με ακανόνιστες πέτρινες πλάκες τύπου Χάλκης.

• Επικάλυψη ανοίγματος κορυφής θόλου, με ημισφαιρικό ημιδιαφανές κάλυμμα και ανοξείδωτο υπερυψωμένο σκελετό για συνεχή αερισμό του κτίσματος.
• Χρωματισμοί όλων των στοιχείων σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές της μελέτης.
• Περιβάλλων χώρος: Διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων και του ακαλύπτου σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές της μελέτης.

• Οι Η/Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τον εξωτερικό αρχιτεκτονικό φωτισμό, τον εσωτερικό γενικό φωτισμό, τον φωτισμό των εκθεμάτων, τον ηλεκτρικό πίνακα, τη γείωση, το δίκτυο DATA VOICE και τις υδροληψίες με κρουνούς ασφαλείας και θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές της μελέτης.

Επίσης, θα γίνει επισκευή και αποκατάσταση του «Ρολογιού» του Δήμου Χάλκης, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο και αποτελεί από κοινού με το «Σαρέντζι» χαρακτηριστικό της νήσου Χάλκης ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο.
Με την προγραμματική σύμβαση προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
• Ενίσχυση των λιθοδομών με έγχυση στη μάζα τους ενέματος συμβατού με το υφιστάμενο κονίαμα, κατάλληλου για δομικές αποκαταστάσεις παραδοσιακών και διατηρητέων κτηρίων, σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές της μελέτης.
• Επανακατασκευή των εσωτερικών επιχρισμάτων με μαρμαροκονίαμα.
• Περίδεση και περίσφιγξη του κτηρίου με εξωτερικούς ράβδους από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές της μελέτης.

• Επισκευή και συντήρηση των ξύλινων στοιχείων της σκάλας, σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές της μελέτης.
• Συντήρηση μεταλλικών δοκών, σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές της μελέτης.
• Κλείσιμο ανοιγμάτων με ανοξείδωτο πλέγμα, για την προστασία του χώρου από την είσοδο περιστεριών.
• Τοποθέτηση πλαστικών ακίδων απώθησης περιστεριών.
• Αντικατάσταση του μηχανισμού του ρολογιού.

• Αντικατάσταση των ξύλινων ταμπλαδωτών θυρών, σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές της μελέτης.
• Επίχριση του τσιμεντένιου διακοσμητικού πλαισίου της πόρτας του 1ου ορόφου.
• Οι Η/Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τον εξωτερικό αρχιτεκτονικό φωτισμό, τον εσωτερικό γενικό φωτισμό, τον φωτισμό των εκθεμάτων, τον ηλεκτρικό πίνακα, τη γείωση, το δίκτυο DATA VOICE και τις υδροληψίες με κρουνούς ασφαλείας και θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές της μελέτης.

Το «Σαρέντζι» που θα αποκατασταθεί
Το «Σαρέντζι» που θα αποκατασταθεί
Ακριβώς πίσω του βρίσκεται και το «Ρολόι»
Ακριβώς πίσω του βρίσκεται και το «Ρολόι»