Οι κατασκηνώσεις μαθητών της Ρόδου το 1958

ΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΙΟΥΛΙΟΥ
Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, απεστάλησαν υπό των διευθυντών των διαφόρων δημοτικών σχολείων ονομαστικαί καταστάσεις μαθητών, οι οποίοι θα μεταβούν εις τάς κατασκηνώσεις. Αι καταστάσεις υπεβλήθησαν προς την Νομαρχιακήν Υγειονομικήν Επιθεώρησιν. Κατά σχετικάς πληροφορίας αι κατασκηνώσεις θα αρχίσουν  λειτουργούσαι από του δευτέρου δεκαημέρου του προσεχούς μηνός Ιουλίου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΡΑΝΟΣ ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Μεθαύριον Πέμπτην θα διεξαχθή Πανελλήνιος έρανος προς ενίσχυσιν των Ελληνικών επιστημονικών προσπαθειών προς καταπολέμησιν του καρκίνου. Εις Ρόδον, ο έρανος θα πραγματοποιηθή υπό ερανικών επιτροπών είς μίαν εκάστην ενορίαν. Ήδη αι εν λόγω επιτροπαί διωρίσθησαν υπό της ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, παρά της οποίας απευθύνεται έκκλησις προς ολόκληρον τον λαόν της επαρχίας να συνδράμη το θεάρεστον τούτο έργον.

Διάφορα αθλητικά νέα
Προχθές εις το Εθνικόν Στάδιον έλαβε χώραν ο τελικός ποδοσφαιρικού τουρνουά των Διαιτητών με αντιμετώπους τας ομάδας Ιαλύσου-Φοίβου. Κατόπιν ωραιοτάτου αγώνος νικητής ανεδείχθη ο Ιάλυσος διά τερμάτων 2-0 (1-0).

- Η διά προχθές προαναγγελθείσα Γενική Συνέλευσις του Γ.Σ. Φοίβου προς ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου εματαιώθη.

- Κατ’ ανακοίνωσιν του Γ.Σ. Διαγόρα η Πειραϊκή ομάς Προοδευτική δι’ επιστολής της προς τον πρωταθλητή Δωδεκανήσου εζήτησεν όπως κατέλθη εις Ρόδον διά δύο συναντήσεις κατά το α’ δεκαήμερον του Ιουλίου.
Το Δ.Σ. του Διαγόρα θα λάβη τελικήν απόφασιν κατά την σημερινήν του συνεδρίασιν.

- Κατά την διεξαχθείσαν εις τάς εγκαταστάσεις του ΡΟΑ ημερίδα αντισφαιρίσεως μεταξύ Αμερικανών και Ροδίων αθλητών οι Ρόδιοι απέσπασαν 3 νίκας επί 6 αγωνισμάτων.

ΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
Ως ανεκοινώθη κατεδαφίσθη υπό ειδικών συνεργείων μέρος του Ιερού Ναού της Αγίας Αναστασίας το οποίον υπέστη ζημίας εκ των προσφάτων σεισμών. Εντός των ημερών θα αρχίσουν αί εργασίαι διά την ανέγερσίν του.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ
Ο μέχρι τούτε Τμηματάρχης Διοικήσεως της Νομαρχίας κ. Ξανθούλης τοποθετείται Τμηματάρχης Αυτοδιοικήσεως. Εις το Τμήμα Διοικήσεως τοποθετείται ο Τμηματάρχης κ. Παπαδόπουλος.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
Υπό του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου ένεχει ρίσθη προς τον Ναύαρχον Μπράουν ψήφισμα διά του οποίου παρακαλείται όπως διερμηνεύση τα αισθήματα αγανακτήσεως των Δωδεκανησίων κατά της Αγγλίας η οποία εξαπέλυσε ταραχοποιούς Τουρκοκυπρίους εναντίον των Ελλήνων.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΣ
Ως ανεκοινώθη την 29ην τρέχοντος θα ανοίξη διά το κοινόν Μεγάλη Έκθεσις χειροτεχνημάτων και κεντημάτων της Οικοκυρικής Σχολής Ρόδου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Η Έκθεσις πραγματοποιείται επί τη συμπληρώσει δεκαετίας από της ενάρξεως λειτουργίας της Σχολής εις Ρόδον.