Έπεσε από δέντρο και υπέστη κάταγμα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Την Κυριακήν απόγευμα εις την ιεράν Μονήν Φανερωμένης εγένετο η βάπτισις του πρωτοτόκου υιού Ηλία Μαντικού.  Ως  ανάδοχοι παρέστησαν οι αδελφοί του Βασίλειος (Σμηνίας) και Κική Μαντικού.
Στο Νεοφώτιστο Μιχαλάκη ευχόμεθα, όπως ο Κύριος του χαρίζει υγείαν και προστατεύει το δρόμο του.
Στους αναδόχους, να τα εκατοστήσουν, εις δε τους γονείς να το δουν όπως ποθούν.
Β.Κ.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΪΡΟΥ
Ως εγνώσθη υπό του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Ελλάδος απεστάλη ποσότης τροφίμων δια τας ανάγκας της κατασκηνώσεως των Ελλήνων προσκόπων εξ Αιγύπτου. Ως εγνώσθη οι Πρόσκοποι εξ Αιγύπτου θα φιλοξενηθούν επί σήμερον εις την πόλιν της Ρόδου και επί 10ημέρον θα κατασκηνώσουν εις Καλαμώνα.

ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΤΑΓΜΑ
Προχθές την 5.45 μ.μ. ο Καραγιάννης Γρηγόριος ετών 17, κατέπεσεν εκ τινός δένδρου παρά την οδόν Ελευθερίου Βενιζέλου, εις ο είχεν αναρριχηθή με αποτέλεσμα να υποστή μάλλον κάταγμα της δεξιάς χειρός.
Ούτος μετεφέρθη εις το Κρατικόν Νοσοκομείον ένθα νοσηλεύεται.

ΑΦΙΞΕΙΣ
Με το α)π Μηδία αφίχθησαν την Κυριακήν εξ Αιγύπτου αι οικογένειαι Στυλιανού Μανδάλη και Δημητρίου Μαρικάκη δια Κάσον, Ιωάννη Ξανθού δια Σύμην και η οικογένεια Χρήστου Αδαμοπούλου, Μάρκου Ηρακλείδη, Ιωάννου Δαλίου, Αντωνίου Φαρμάκη, Εμμανουήλ Λάμπρου δια Ρόδον.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΝ
Προς την πληγείσαν οικογένειαν της εκλιπούσης χθες Αναστασίας Κωνστ. Ελένα, εκφράζομεν τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας και ευχόμεθα την εξ ύψους παρηγορίαν.

Οικογένεια
Σ. Τσοπανάκη

ΤΗΝ 25ην ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΔΙ’ ΕΞΑΓΩΓΗΝ
Προς τον πρόεδρον της ΕΓΣΔ κ. Μπάρδον απεστάλη χθες τηλεγράφημα δια του οποίου γνωστοποιείται ότι η ΕΓΣΔ εν συνεταιρισμώ με την ΑΓΡΕΞ, θα αρχίση τας εργασίας παραλαβής, συσκευασίας και εξαγωγής σταφυλών ροζακί την 25ην τρέχοντος.

Αι σταφυλαί θα υπολογισθούν προς 2,20 δρχ. κατά κιλόν, εις περίπτωσιν δε κερδών η ΕΓΣΔ θα εκχωρήση το μερίδιον της εις τους παραγωγούς.  Εξ άλλου η ΑΓΡΕΞ τονίζει ότι καλαί τιμαί θα επιτευχθούν εφ’ όσον αι σταφυλαί είναι καλής ποιότητος.

Το κέντρον συσκευασίας θα εγκατασταθή εις το Ελαιουργείον Μαλώνας.

Ως γνωστόν, κατά την προ ημερών μετάβασίν του εις Αθήνας οι κ.κ. Μπάρδος και Κυριακίδης, είχον προβή εις διαφόρους ενεργείας μετά του βουλευτού κ. Κωτιάδη και επιστρέψαντες είχον δηλώσει, ότι το θέμα των σταφυλών ερρυθμίσθη.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Η Ένωσις Καλυμνίων Ρόδου διοργανώνει εκδρομήν εις Κάλυμνον επί τη ευκαιρία της εορτής του Αγ. Παντελεήμονος.  Ημέρα αναχωρήσεως Παρασκευή 25 τρέχοντος.  Δηλώσεις συμμετοχής δεκταί μέχρι της Πέμπτης 24 τρέχοντος εις το Ζαχαροπλαστείον Ν. Θεοδοσίου.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου


ΥΠΕΣΤΗ ΔΙΑΣΕΙΣΙΝ ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΕΩΣ
Προχθές και περί ώραν 5 μ.μ. ο Παπασάββας Σάββας του Εμμανουήλ, μαθητής, οδηγών ποδήλατον, κατέπεσεν επί της οδού Ρόδου Κοσκινού, συνεπεία αδεξίου χειρισμού και υπέστη ελαφράν εγκεφαλικήν διάσεισιν και διαφόρους εκδοράς. Ούτος μετεφέρθη, εις το κρατικόν Νοσοκομείον.  Ενεργούνται τα δέοντα.