Προέχει η ανάπτυξη του τόπου λένε οι μισθωτές της Νέας Αγοράς

«Η ανάπτυξη του τόπου μας προέχει έναντι οποιασδήποτε διαμάχης», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Καταστηματαρχών Δημοτικών Καταστημάτων Ρόδου, με αφορμή τις εξελίξεις στο θέμα της Νέας Αγοράς.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται στην ανακοίνωση τα εξής:
«Ως Σύλλογος Καταστηματαρχών Δημ. Κατ/των, παλέψαμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με συνέπεια και σεβασμό ως προς τα δικαιώματα και των δύο πλευρών.
Δυστυχώς οι απορρίψεις από τη Δημοτική Αρχή ήταν όσες και οι προτάσεις μας, με τελευταία αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο της 7/02/2019 όπου προσφερθήκαμε να χρηματοδοτήσουμε την ανακαίνιση της Νέας Αγοράς, με αντάλλαγμα την ανανέωση των συμβολαίων  μας καθώς και τον άμεσο πλειστηριασμό των 83 κλειστών καταστημάτων για 3η συνεχόμενη χρονιά. Ως αποτέλεσμα και αυτής της απόρριψης  μοναδική λύση για εμάς είναι μια δικαστική διαμάχη η οποία εκκρεμεί, αλλά και εκεί οι πιθανότητες να δικαιωθούμε είναι ισάριθμες με αυτές που αδειάζουν ένα ιστορικό μνημείο στο κέντρο της Ρόδου καταμεσής μάλιστα της τουριστικής περιόδου.

Αρχή μας είναι ότι η ανάπτυξη του τόπου μας προέχει έναντι οποιασδήποτε διαμάχης.
Για τον λόγο αυτό και σε συνδυασμό με την υποχώρηση από πλευράς Δήμου σε κάποιες γραμμές, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να διαπραγματευτούμε ξανά το θέμα ενιαίας μίσθωσης θεωρώντας αυτονόητες τις υποχωρήσεις και από τη δική μας πλευρά.
Έχοντας τις καλύτερες προθέσεις ευχόμαστε και πιστεύουμε πως αυτή τη φορά θα βρεθεί η χρυσή τομή.

 Παραθέτω αυτούσια την επιστολή προς τον Δήμο Ρόδου, μέσω του Νομικού μας κ. Αποστολά με την οποία ζητούμε την έναρξη διαπραγματεύσεων.
Ξεκαθαρίζουμε πως θα παραιτηθούμε από τις διεκδικήσεις μας εφόσον και μόνο οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε συμφωνία»!

Η επιστολή στον δήμαρχο
«Ι.- Υπό την ιδιότητα του πληρεξουσίου δικηγόρου συγκεκριμένων μισθωτών δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Ρόδου (της Νέας Αγοράς, της Πλατείας Νεωρίου Ρόδου και της Πλατείας Κουντουριώτου Ρόδου), άσκησα, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, αλλά και του Ειρηνοδικείου Ρόδου, δύο αγωγές (δικαζόμενες κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών), με βάση τις οποίες ζητούν οι αναφερόμενοι στις αγωγές μισθωτές, πέραν των άλλων, κατ’ εφαρμογή επικαλούμενων συγκεκριμένων διατάξεων νόμων, να αναγνωρισθεί, ότι όλες οι μισθωτικές τους συμβάσεις, ως έννομες σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, που έληγαν την 31-12-2012, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 61 περ. δ' του ΠΔ 34/1995, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 2741/1999, παρατάθηκαν αναγκαστικά και χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση για τέσσερα χρόνια, ήτοι μέχρι 31-12-2016 και στη συνέχεια (επειδή δεν ασκήθηκε εντός 9 μηνών αγωγή αποδόσεως των μισθίων),  ότι παρατάθηκαν για μία 12ετία μετά την 31-12-2016 και ότι ισχύουν μέχρι την 31-12-2028, άλλως, ότι παρατάθηκαν μετά την 31-12-2012 και ισχύουν μέχρι την 31-12-2024, άλλως και σε κάθε περίπτωση, ότι, κατ’ ορθή εφαρμογή του εφαρμοσθέντος από το Δήμο Ρόδου άρθρου 45 του ν. 4257/2014,  παρατάθηκαν αυτοδικαίως για μία 3ετία, μετά την 31-12-2016, ήτοι παρατάθηκαν μέχρι την 31-12-2019.

ΙΙ.- Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει τελικά τις αποφάσεις του, εάν και κατά πόσο θα δημοπρατηθεί και παραχωρηθεί η Νέα Αγορά σε ένα επενδυτή, αλλά και οι όροι που θα τεθούν και τους οποίους θα υποχρεούται να τηρήσει αυτός στον οποίο θα κατακυρωθεί η πλειοδοτική δημοπρασία.
Στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής και με κανόνα την τήρηση της νομιμότητας, θα μπορούσε να εξευρεθεί μια καλόπιστη, καθαρή και λογική λύση, μεταξύ των εντολέων μου και του Δήμου Ρόδου, η οποία θα εξασφάλιζε και θα εξυπηρετούσε τα εκατέρωθεν δικαιώματα και συμφέροντα.

Θα υπηρετήσομε καλόπιστα τα συμφέροντα όλων, αν εξασφαλίσομε μια καθαρότητα σε όσα συμφωνηθούν. Αυτά που θα συμφωνηθούν θα αποτελέσουν και τους όρους που θα επιβληθούν προς το νέο μισθωτή και θα αποτελέσουν στοιχεία της πλειοδοτικής δημοπρασίας. Θα παρακαλούσα να συνεχιστεί η διαδικασία εξεύρεσης λύσης και το Δημοτικό Συμβούλιο να καθορίσει το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας ως όρους της όποιας δημοπρασίας.

Θα παραιτηθούν οι εντολείς μου από τα προβαλλόμενα δικαιώματα, μόνο αν εξασφαλιστεί η υπομίσθωση για μία εξαετία τουλάχιστον από τότε που θα αρχίσουν οι επισκευαστικές εργασίες στη Νέα Αγορά, αν τηρηθούν κάποιοι όροι κατά την εκτέλεση των εργασιών που δεν θα καθιστούν παντελώς αδύνατη τη χρήση των καταστημάτων τους, αν το χρονοδιάγραμμα των εργασιών είναι λογικό, αν εξασφαλιστεί «καθαρό» προτιμησιακό δικαίωμα υπομισθώσεως σε όλους αυτούς με συγκεκριμένους όρους, με μη αποκλειόμενο, αν συμφωνεί και ο υπεκμισθωτής, δικαίωμα περαιτέρω παρατάσεως.

ΙΙΙ.- Επειδή, κ. Δήμαρχε, θεωρώ αυτονόητη την εντιμότητα με την οποία αντιμετωπίζετε τα θέματα, θα σας παρακαλέσω να εξετάσετε, εκείνες τις συμβάσεις (εκτός της Νέας Αγοράς), οι οποίες, ενώ η αρχική πλειοδοτική δημοπρασία ήταν για εξαετή διάρκεια και συνακόλουθα η προβλεπόμενη παράταση με βάση το άρθρο 45 του ν. 4257/2014,  θα έπρεπε να ήταν εξαετής, όση δηλαδή ήταν η αρχική σύμβαση, παρά ταύτα δόθηκε τριετής μόνο παράταση.

Ρόδος 22-2-2019
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος (μισθωτών δημοτικών καταστημάτων)
Παντελής Δ. Αποστολάς
Δικηγόρος».