Ρόδος: Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης

Την ένταξη του έργου της ανάπλασης της παραλιακής ζώνης από τη Θαλασσινή Πύλη μέχρι και το λιμάνι της Ακαντιάς, ενέκρινε χθες με σχετική απόφασή του ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ευστάθιος Γιαννακίδης.

Το έργο, θα ενταχθεί έπειτα από πρόταση-μελέτη που κατέθεσε το Λιμενικό Ταμείο στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Νεκτάριος Σαντορινιός
Επί του θέματος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριος Σαντορινιός ανακοίνωσε χθες:
«Ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ, η ένταξη του έργου «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από Θαλασσινή Πύλη μέχρι Λιμένα Ακαντιάς (Τμήμα Α-ΣΤ)» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ. Το συνολικό κόστους του έργου αγγίζει τα 2,6 εκατ. ευρώ και το υπολειπόμενο ποσό των  900.000 €, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Δωδεκανήσου.

Ουσιαστικά πρόκειται για το τμήμα της ανάπλασης της παραλιακής ζώνης της Μεσαιωνικής Πόλης και το έργο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του σημαντικότερου σημείου των παράλληλων οχυρώσεων της Θαλασσινής Πύλης και όλο το χερσαίο τμήμα έως την ακτογραμμή, στην οποία θα συνεχιστεί η κατασκευή ποδηλατοδρόμου και ξύλινου πεζόδρομου. Το μεγάλο και σημαντικό αυτό έργο συνδέει τα λιμάνια του Μαντρακίου, της Κολώνας, του Τουριστικού και της Ακαντιάς, αναπλάθοντας τη διαδρομή μεταξύ των Μεσαιωνικών Τειχών και της θάλασσας.

Η απόφαση αυτή που υπεγράφη από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στάθη Γιαννακίδη, συμβάλλει σημαντικά στην αναμόρφωση της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και έρχεται να προστεθεί στις, βαρύνουσας σημασίας, παρεμβάσεις αναφορικά με την προστασία, διαχείριση και βιώσιμη ανάπτυξη της Μεσαιωνικής Πόλης.

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός δήλωσε:

«Με την ένταξη του συγκεκριμένου έργου σε καθεστώς χρηματοδότησης, άλλο ένα σημαντικό βήμα για την ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Ρόδου λαμβάνει χώρα. Η Ρόδος δεν υπολείπεται ευκαιριών και πόρων έτσι ώστε να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και να δημιουργηθούν στο νησί περαιτέρω συνθήκες ανάπτυξης και αύξησης της τουριστικής κίνησης.
Το συγκεκριμένο έργο ανάπλασης, εντάσσεται στο πλαίσιο του σπουδαίου και ουσιαστικού εργαλείου του Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, που αυτή η Κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποίησε προς όφελος των νησιωτικών υποδομών, διοχετεύοντας πόρους στα νησιά αποκλειστικά από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Μετά και τη σημερινή ανακοίνωση θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθη Γιαννακίδη για τη συνολική συμβολή του στη στήριξη της Νησιωτικότητας, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των κατοίκων των νησιών».  

Η απόφαση
Το έργο έχει προτεινόμενο προϋπολογισμό 1,7 εκατ. ευρώ και θα αφορά, την ανάπλαση της Θαλασσινής Πύλης, την ανάπλαση υπαίθριων χώρων στη θέση Προμαχώνα, την επέκταση του ξύλινου παραλιακού πεζόδρομου καθώς και την κατασκευή  ποδηλατοδρόμου στην παραλιακή ζώνη του λιμανιού της Ακαντιάς.

Ο Δικαιούχος του έργου υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της Απόφασης ένταξης, για την υλοποίηση του έργου, και συγκεκριμένα τα εξής:
1. Η υλοποίηση του έργου που εγκρίνεται για χρηματοδότηση, ακολουθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για το είδος της πράξης ή μελέτης και τον Δικαιούχο.

2. Οι εγκρίσεις των τευχών δημοπράτησης των προμηθειών, μελετών/υπηρεσιών πραγματοποιούνται με αποφάσεις του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, με βάση την εθνική νομοθεσία.
3. Η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, καθώς και η κανονικότητα των επί μέρους δαπανών, πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών του Δικαιούχου και του Φορέα Υλοποίησης.

4.    Η διαδικασία για την εγγραφή πιστώσεων στη ΣΑ του έργου είναι η ακόλουθη:
    • Ο Φορέας Υλοποίησης του έργου μεριμνά για την εισαγωγή του ΤΔΕ στη δικτυακή πύλη
του e-ΠΔΕ.
    • Η Δ/νση Διαχείρισης του Εθνικού ΠΔΕ μεριμνά για το αίτημα εγγραφής πιστώσεων στη Συλλογική Απόφαση του έργου (ΣΑΕ) με την εισαγωγή του Πίνακα Προγραμματισμού 1α της Εγκυκλίου του ΠΔΕ στο πληροφοριακό σύστημα e-ΠΔΕ, και την διαβίβασή του στη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΟΙΑΝ, η οποία αφού το εξετάσει το υποβάλλει στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ), προκειμένου να εγκριθούν οι απαιτούμενες αποφάσεις (Αποφάσεις προέγκρισης ή Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ).

5. Η τροποποίηση των οικονομικών ή άλλων στοιχείων της ΣΑ του έργου, προϋποθέτει την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος του φορέα της πρότασης προς τη Δ/νση Διαχείρισης του Εθνικού ΠΔΕ, η οποία αφού το εξετάσει, εισηγείται την τροποποίηση τους στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων για περαιτέρω ενέργειες.

6. Η διαδικασία για τη χρηματοδότηση του έργου είναι η ακόλουθη:
    • Ο Δικαιούχος ή αν προταθεί από τον Δικαιούχο άλλος φορέας (π.χ. το Περιφερειακό Ταμείο Νοτίου Αιγαίου, ο Φορέας Υλοποίησης), ορίζεται υπόλογος διαχειριστής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 134453/ΦΕΚ2857/Β/28.12.2015 πληρωμών ΠΔΕ. Ο ορισμός του γίνεται από την ΓΔΟΥ του ΥΠΟΙΑΝ με δημιουργία λογαριασμού στην ΤτΕ.
    • Ο Φορέας Υλοποίησης υποβάλλει το αίτημα χρηματοδότησης του έργου: α) ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης του e-ΠΔΕ και β) με έγγραφο προς τη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Δ/νση Εκτέλεσης ΠΔΕ/ Τμήμα Εκτέλεσης ΠΔΕ του ΥΠΟΙΑΝ (Φορέας χρηματοδότησης), με τεκμηριωμένες τις επικείμενες δαπάνες (π.χ αποφάσεις ανάθεσης, νομικές δεσμεύσεις κλπ) σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Η πληρωμή των δαπανών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ (β) και το άρθρο 12 της ΚΥΑ 134453/ΦΕΚ2857/28.12.2015 πληρωμών ΠΔΕ. Το αίτημα χρηματοδότησης, με τεκμηρίωση των επικείμενων δαπανών (π.χ. αποφάσεις ανάθεσης, νομικές δεσμεύσεις κλπ) κοινοποιείται στη Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ προκειμένου να λάβει γνώση και να δώσει σύμφωνη γνώμη επί της αιτούμενης χρηματοδότησης.

7. Δαπάνες που αφορούν πάσης φύσεως αποζημιώσεις ή μισθούς προσωπικού είναι επιλέξιμες, εφόσον είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και καλύπτουν τις ανάγκες του έργου.
8. Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί φάκελο έργου με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία αυτού και υποχρεούται να παρέχει στην Τεχνική Γραμματεία, οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία, ή/και διευκρινίσεις, ή/και λοιπές πληροφορίες, σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης του έργου.

9. Ο Δικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί Βιβλίο Αναλυτικής Καταγραφής Χρηματοοικονομικών Ενεργειών του έργου ή αντίγραφα από διπλογραφικό σύστημα.
10. Ο Δικαιούχος συμπληρώνει σε ετήσια βάση δελτίο παρακολούθησης έργου, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος, για την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και το αποστέλλει στην Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ του ΥΠΟΙΑΝ, υπόψη της Τεχνικής Γραμματείας. Το Δελτίο Παρακολούθησης έργου υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την λήξη του οικονομικού έτους.

11. Σε περίπτωση τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους, ο Δικαιούχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει το αίτημα τροποποίησης στη Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ του ΥΠΟΙΑΝ, υπόψη της Τεχνικής Γραμματείας.
12. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος και την υποβάλλει στη Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ, υπόψη της Τεχνικής Γραμματείας.

13. Η Τεχνική Γραμματεία δύναται να προβαίνει σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, προκειμένου να επιβεβαιώσει/επαληθεύσει τα στοιχεία του έργου.
14. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υλοποιήσει το έργο εντός του χρονοδιαγράμματος όπως αυτό υποβλήθηκε στο συνημμένο Τεχνικό Δελτίου έργου.

15. Η Απόφαση ένταξης δύναται να τροποποιηθεί, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, τηρουμένης της διαδικασίας του σημείου 4 του άρθρου 3 της Απόφασης έγκρισης του Προγράμματος     (ΦΕΚ1819/Β/25-5-2017), εφόσον επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

16. Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να προβεί στην απένταξη του έργου σε περίπτωση αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην υλοποίησή του, ή όταν έχουν επέλθει ουσιώδεις μεταβολές στο έργο χωρίς να έχει τροποποιηθεί η Απόφαση ένταξής του.

17. Ο Δικαιούχος θα πρέπει να λάβει μέτρα δημοσιότητας με τα οποία θα αναφέρεται η χρηματοδότηση του από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020, καθώς και το ποσό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ.