Επίτιμοι δημότες Ρόδου ανακηρύχθηκαν Κεφαλογιάννης, Φόρμαν και Μαυρομάτης

ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΕΚΗΡΥΧΘΗΣΑΝ ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΗΜΟΤΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο κ. ΦΟΡΜΑΝ ΚΑΙ Ο κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ


Το Δημοτικόν Συμβούλιον Ρόδου κατά την προχθεσινήν συνεδρίασίν του ανεκήρυξε Επίτιμον Δημότην της πόλεως τον Υφυπουργόν Οικισμού κ. Κ. Κεφαλογιάννην δια το θερμόν ενδιαφέρον όπερ επέδειξεν υπέρ της πόλεως Ρόδου και συγκεκριμένως, λόγω της προσωπικής επεμβάσεώς του δια την οριστικήν τακτοποίησιν εντός διμήνου του από μακρού χρόνου εκκρεμούντος θέματος του πολεοδομικού σχεδίου της εντός των τειχών πόλεως. Επίσης απεφάσισεν όπως απονείμη εις αυτόν δίπλωμα επί περγαμηνής αναφέρον το γεγονός μετά χρυσού μεταλλίου της πόλεως.

ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΡΜΑΝ
Ωσαύτως το Διοικητικόν Συμβούλιον ανεκήρυξεν επίτιμον δημότην τον κ. Καρλ Φόρμαν, κινηματογραφικόν παραγωγόν, δια την εκλογήν της Ρόδου δια το γύρισμα δύο ταινιών της Κολούμπια, ήτοι των: «Η επιστροφή ενός Γκάγκστερ» και «Κανόνια του Ναβαρόνε», επιτευχθείσης ούτω τεραστίας διεθνούς τουριστικής προβολής της νήσου μας. Εις τον κ. Φόρμαν θα απονεμηθή επίσης δίπλωμα επί περγαμηνής μετά χρυσού μεταλλίου της πόλεως.

Επίσης ανεκήρυξε επίτιμον δημότην μετά απονομής διπλώματος επί περγαμηνής και χρυσού μεταλλίου της πόλεως, τον κ. Γεώργιον Μαυρομάτην, επίλεκτον τέκνον της Ελλάδος, δια την αγάπην και το ιδιαίτερον ενδιαφέρον όπερ επέδειξε κατά την εν Ρόδω παραμονήν του ως υπηρεσιακού Γενικού Διοικητού και ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπέρ της διευθετήσεως και επιλύσεως φλεγόντων δια τον λαόν της Δωδεκανήσου ζητημάτων.

ΩΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΘΗ “ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΤΙΤΟ”
Το Δημοτικόν Συμβούλιον λαβόν υπ’ όψιν ότι η Ρόδος κατέστη κέντρον διεθνών συναντήσεων ως του στρατάρχου Τίτο μετά του προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλή απεφάσισεν όπως εις ανάμνησιν του γεγονότος εντοιχισθή πλαξ εις τον εμπορικόν λιμένα όπου προς τιμήν αυτού ονομασθή μία εκ των νέων οδών της πόλεως εις οδόν Στρατάρχου Τίτο. Τα αποκαλυπτήρια της πλακός θα λάβουν χώραν εν καιρώ και εν επισήμω τελετή.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης αναχωρεί την προσεχή Κυριακήν εις Αθήνας και εκείθεν εις Στρασβούργον. Ο κ. Δήμαρχος θα εκπροσωπήση τους Έλληνας Δημάρχους εις το συνερχόμενον Συνέδριον της Ευρώπης.

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΕΝ ΡΟΔΩ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδης ενεργεί δια την ταχυτέραν τακτοποίησιν του ζητήματος της εγκαταστάσεως εις Ρόδον του Ιδρύματος Ανιάτων Παίδων. Ως γνωστόν δια την εγκατάστασιν του εν λόγω ιδρύματος έχουν εξευρεθή δύο κτίρια έν εις την κοινότητα Κατταβιάς και έτερον εις την κοινότητα Πυλώνας.
Ο κ. Κωτιάδης ενεργεί όπως εις το επιλαχόν κτίριον εκ των δύο εγκατασταθή και άλλον φιλανθρωπικόν ίδρυμα.

ΕΠΩΛΗΘΗ ΗΔΗ Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΤΙΔΑ ΣΠΟΓΓΩΝ 1959 ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (του ανταποκριτού μας) Επωλήθη κατ’ αυτάς η πρώτη «παρτίδα» σπόγγων εσοδείας 1959 υπό Καλυμνίου επιχειρηματίου εις ξένον έμπορον. Αναμένεται ότι συντόμως θα γίνουν και άλλα πωλήσεις, εις τιμάς καλυτέρας των περυσινών. Το σύνολον των αλιευθέντων κατά το παρελθόν έτος σπόγγων υπό Καλυμνιακών, ανέρχεται ως γνωστόν εις 63 τόννους.