Λεξιστορείν: Ο άσχημος!

Το επίθετο άσχημος έχει τη  σημασία «άνθρωπος με όχι ωραία εμφάνιση» αλλά και κακός (π. χ. άσχημες καιρικές συνθήκες), σοβαρός (π. χ. άσχημα τα πράγματα) . Προέρχεται από το αρχαίο επίθετο ασχήμων, σύνθετο από το α (στερητικό ) + σχήμα και δήλωνε αρχικά αυτόν που δεν έχει σχήμα, στη συνέχεια αυτόν που δεν έχει το σωστό (άρα και όχι ωραίο) σχήμα για να εξελιχθεί η σημασία του σε αυτόν που δεν έχει ωραία εμφάνιση.