Απόψεις

Έκθεση της ECRI για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία στην ΕΕ

Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία έχουν σημειώσει, σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, μεγάλη άνοδο στην Ευρώπη. Αυτό όχι απλώς δυσχεραίνει την πορεία προς την ...

Newsletter


Widget - Η ΡΟΔΙΑΚΗ